Rubrieken

 1. Uitgewerkt lesmateriaal
 2. Computer en taalonderwijs
 3. Boekbesprekingen, verslagen
 4. Classroom research

1 Uitgewerkt lesmateriaal:

Duits lesmateriaal:

 1. Rechtschreibreform: eine Zusammenfassung -- W.v.T. 78 (1996), 77-98
 2. Einkaufszettel (Schrijfvaardigheid) -- W.v.T. 81 (1997), 45-48
 3. Een jaarplanmodel voor Duits -- W.v.T. 82 (1997), 49-65

Engels lesmateriaal:

 1. Crime and punishment: activities with an authentic text -- W.v.T. 82 (1997), 67-86
 2. Invite a British Writer to Your Class; Poems by Robin Mellor -- W.v.T. 77 (1996), 13-23
 3. Language Teaching in Schools: What Do Students Learn? Tasks in the EFL classroom. -- W.v.T. 80 (1996), 207-214

Frans lesmateriaal:

 1. Jacques Brel et Yves Duteil, le thème de l'enfance -- W.v.T. 77 (1996), 41-52
 2. Geen tijd voor communicatieve vaardigheden? -- W.v.T. 80 (1996), 173-206
 3. Gezakt voor spelling (De School). Lesmateriaal voor Frans.   -- W.v.T. 83 (1997), 103-116

Nederlands lesmateriaal:

 1. Een scène uit de film DAENS in de taalklas -- W.v.T. 77 (1996), 1-11
 2. De Getemde Feeks (Shakespeare) in een regie van Dirk Tanghe -- W.v.T. 77 (1996), 29-36
 3. Theater als werkvorm bij een uitwisselingsproject -- W.v.T. 78 (1996), 69-76
 4. Een plechtige nieuwjaarsreceptie. Een lesvoorbeeld Nederlandse expressie. -- W.v.T. 83 (1997), 97-101
 5. Reclame en literatuur. -- W.v.T. 83 (1997), 117-124

Nederlands voor anderstaligen

 1. Bloedgeven. Nederlands voor anderstaligen -- W.v.T. 78 (1996), 99-104
 2. Voor geen kleintje vervaard (verkleinwoorden) -- W.v.T. 81 (1997), 1-21

2 Computer en taalonderwijs:

 1. BOP, de website voor taalonderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie -- W.v.t. 79 (1996),147-152
 2. Internet en e-mail voor de moderne talenklas -- W.v.T. 79 (1996), 105-147
 3. Oorlogspoëzie en hypertekst: gruwel of hype -- W.v.T. 79 (1996), 152-159
 4. Grensoverschrijdend leren: tandem via Internet -- W.v.T. 79 (1996), 160-170
 5. CALIS uit de kast. Een COTO-woordenschatoefening. -- W.v.T. 83 (1997), 125-132

3 Boekbesprekingen, verslagen:

 1. De nieuwe Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal; Van Dale lexicografie -- W.v.T. 77 (1996), 24-28
 2. Eurocall 1995 in Valencia -- W.v.T. 77 (1996), 37-41
 3. De Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal (A. Neijt en R. Reinsma) -- W.v.T. 77 (1996), 55-56
 4. Vanzelfsprekend. Een nieuwe methode voor Nederlands voor Anderstaligen -- W.v.T. 81 (1997), 35-43
 5. Training with NLP. Neuro-linguistic skills for Managers, Trainers and Communicators -- W.v.T. 81 (1997), 44
 6. Woorden in Context 2 -- W.v.T. 82 (1997), 87-89
 7. How English Works  -- W.v.T. 82 (1997), 91-93
 8. Met Andere Woorden  -- W.v.T. 82 (1997), 95-96

4 Classroom research:

 1. Engels mondeling examineren -- W.v.T. 78 (1996), 57-67
 2. Incidentele verwerving van woordenschat in een tweede/vreemde taal -- W.v.T. 81 (1997), 23-34

start