Een presentatie: website voor taalonderwijs

BOP, DE WEBSITE VOOR TAALONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Jan De Baere, A. Roelandtsstraat 24, 3010 Kessel-Lo


  1. Inleiding
  2. BOP: Brussels OnderwijsPunt
  3. Bijlage: BOPotheek

1 INLEIDING

Sinds 1 oktober 1996 vind je op BOP de eerste netoverschrijdende onderwijssite van Vlaanderen gratis (les)materiaal voor taalonderwijs en wegwijzers voor Internet. BOP staat voor Brusselse OnderwijsPunt en wordt gerund door het BITS² team (Brusselse Impuls voor Technologie en Software op School) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
In de schoot van de Directie Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscom-mis-sie staat BITS² in voor de begeleiding van de introductie van software voor taalonderwijs in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. BITS² zijn vier mensen, een pedagoog, een informaticus, een germanist en romanist.

Als stuurgroep onderzoekt en evalueert BITS² de mogelijkheden die nieuwe technologieën en methodes bieden om het taalonderwijs in het Brussels Nederlandstalig onderwijs te optimaliseren. Als dienstencentrum en informatiekanaal staat BITS² ter beschikking van alle taalleerkrachten uit het Brusselse lager en secundair onderwijs, uit de basiseducatie, uit het tweede- kansonderwijs en uit het onderwijs voor sociale promotie. Daar BITS² een eigen website heeft (BOP) kunnen alle leerkrachten, ook die buiten Brussel, voortaan beroep doen op BITS².

2 BOP: Brussel OnderwijsPunt

De klemtoon van BITS² ligt enerzijds op het opleiden en begeleiden van leerkrachten die de computer gebruiken voor taalonderwijs en anderzijds op het verspreiden van lesmateriaal. In deze dienstverlening neemt BOP een centrale plaats in. BOP is de Nederlandstalige netoverschrijdende onderwijssite van BITS². Op internet staat BOP onder: http://bop.vgc.be/home.html. BITS² kunt u bereiken via bits@vgc.be

BOP biedt de geïnteresseerde leerkracht informatie over wat reilt en zeilt in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Zo worden het BITS²-project en zijn dienstverlening toegelicht en vind je er informatie over computerondersteund taalonderwijs, de samenstelling en werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, adressen van de Brusselse Nederlandstalige scholen en PMS-instellingen, de resultaten van de onderwijstellingen die de VGC organiseert, een overzicht van de projecten die lopen in het Brussels onderwijs en hun contactadressen... Uiteraard kunnen de Brusselse scholen hun informatie ook kwijt op BOP.

Daarnaast biedt BOP didactisch materiaal dat iedereen uit Brussel én Vlaanderen kan raadplegen en gratis downloaden op de computer. Een klik met de muis en teksten, oefeningen en tools flitsen van BOP naar je pc. Deze bibliotheek met materiaal voor Nederlands, Frans en Engels vind je op de home page onder BOPOTHEEK.

BITS² helpt de leerkrachten op weg op de informatiesnelweg. De BOPOTHEEK (zie bijlage 1) biedt ze op de eerste plaats een reeks thematisch geordende links of wegwijzers naar informatiebronnen op het internet die voor (taal)leerkrachten interessant (kunnen) zijn. Niet alleen kranten en tijdschriften, zoals Libération, De Standaard en Time, maar ook audio-materiaal, taaloefeningen, actueel nieuws en literauur, met de muis mikken en klikken en je haalt alles zo over naar je pc. Op deze manier kun je als leerkracht oefeningen in de klas brengen, gebaseerd op actueel en authentiek tekstmateriaal. Verder vind je er ook met het auteurssysteem P.A.R.A.D.I.S.E aangemaakte oefeningendiskettes en een reeks hulpmiddelen, zoals woordenlijsten bij handboeken en een audiowoordenboek (VOC-files) om zelf met P.A.R.A.D.I.S.E oefeningen aan te maken. IJverige Brusselse leerkrachten hebben ook hun eigen pagina met teksten en zelfgemaakte oefeningen op BOP gezet. Speciaal voor het basisonderwijs en de lagere graden van het secundair onderwijs plaatst BITS² ook Wablieft (de krant van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie) en KITS (de veertiendaagse actualiteitenkrant van de vzw De Eenhoorn) op BOP. Klikken, downloaden naar de computer en klaar voor gebruik. Er is ook toegang tot de informatheek van BITS². Hier vind je alle handboeken, CD-ROM's, tijdschriften en software die je bij BITS² kunt komen bekijken en evalueren. Op deze manier wordt de BOP-site de Internet-thuishaven en baken voor Brusselse en Vlaamse leerkrachten.

Een derde luik vormt de communicatie. BOP biedt de leerkrachten, directies en leerlingen van het Brussels Nederlandstalig onderwijs een adres en een brievenbus op Internet. Dit opent perspectieven om via e-mail te communiceren met andere Boppers en Internetters over de hele wereld. Zo wordt BOP nu al gebruikt voor een reeks projecten waarvoor intensief dient gecommuniceerd te worden tussen scholen, zoals de projecten van het Media Opleidingscentrum en het Scholierenparlement. Handiger dan telefoon of fax, want de pc van de ontvanger hoeft niet aan te staan, en sneller dan een brief.

BIJLAGE 1: Bopotheek

Suggesties voor zinvol surfen...
http://www.club.innet.be/~pub02592 homepage van Giedo Custers: van daaruit kan je doorklikken naar verschillende Franse links. Deze pagina wordt stelselmatig bijgewerkt.
http://www.ehsal.be/vvle de website van de V.V.L.E. (Vlaamse Vereniging Leerkrachten Engels)
http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/visitors/kenji/test.htm studies over language testing, met links naar andere gelijkaardige websites
http://www.tijd.be een probeerdictee op de nieuwe spelling (aangeboden door Acces, Herentals)
http://onyx.arts.kuleuven.ac.be/~gert/spel.html de nieuwe spelling
http://home.cdsnet.net/~nikko11/scripts.htm Drew's Script-o-rama": filmdraaiboeken
http://www.cti.hull.ac.uk/langsite.htm Ingang naar veel informatie over vreemdetalenonderwijs (voor alle vreemde talen)de
http://www.webfoot.com/travel/guides/germany/germany.html The Webfoot's Guide to Germany
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/misc/germnews Dagelijks German News
http://etex.org/books.html het "Project Gutenberg: Fine literature digitally re-published", het zeer bekende tekstarchief (vermijd te zoeken onder de projectnaam: je krijgt tienduizenden vindplaatsen...)
http://www.lemonde.fr/index.html
http://www.stolaf.edu/network/iecc/ Intercultural E-Mail Classroom Connections
http://www.bbcnc.org.uk/ Welcome to the BBC


start