Uitgewerkt voorbeeld (Nederlandse expressie)

EEN PLECHTIGE NIEUWJAARSRECEPTIE

Luc Verschueren, Jan F. Gellyncklaan 63, 2540 Hove


  1. De uitnodiging, de afspraken en de taken

  2. Voor de ceremoniemeesters


Idee

Ik vond dat ik voor en met mijn klas (1ASO) nog eens 'iets speciaals' moest doen zo meteen na de kerstvakantie. Zo groeide de idee voor een "nieuwjaarsreceptie". 

Vooraf

Reeds het hele eerste trimester hadden we wekelijks een uur expressie gevuld: uitbeelden (in groepjes, per twee, solo, statisch en dynamisch), rollenspelletjes, dialoog, inleefspel, articulatie, dictie, expressief lezen. Dikwijls ging het om groepswerk.

Doel

Sociale contacten in de klas bevorderen. Leerlingen enthousiast maken.

Beschaafd Nederlands en beleefdheidsformules oefenen in een passende situatie, vandaar dat het een "plechtige" nieuwjaarsreceptie moest worden.

 Duur

Twee lesuren: een uur voorbereiding en de eigenlijke receptie (met opruiming).

Uitnodiging

Op de uitgedeelde uitnodigingskaart staat:

"U vormt een koppel met                             (naam)                                ".

Inderdaad heb ik de keuze niet vrij gelaten. Ik wou namelijk dat elk meisje met een jongen ging en eveneens rekening houden met de moeilijkheidsgraad van bepaalde taken (ceremoniemeester, muzikant, ober).

Taken

Iedereen moet samen met anderen iets doen. Er worden dus taken verdeeld.

Voor de taak van muzikant, ceremoniemeester en ober heb ik bewust bekwame leerlingen uitgekozen. De andere taken (3 of 4 leerlingen per taak) heb ik willekeurig onder de overige leerlingen verdeeld: muziek, uitbeelden, speech, gedicht, lied.

Enkelen werden ook aangeduid voor de vaat en de opruiming.

Praktisch

's Maandags na de kerstvakantie gaf ik op het einde van het eerste lesuur Nederlands mijn leerlingen de uitnodiging (zie bijlage 1); de ceremoniemeesters kregen ook een extra blad instructies (zie bijlage 2). Het uitnodigingsblad was in drie gevouwen met de uitnodiging mooi bovenaan, de namen van ieders partner ingevuld; bij de taken de eigen taak aangekruist.

Op vrijdag vond het grote gebeuren plaats. Zo hadden ze tijdens de week nog wat tijd om een en ander voor te bereiden en met elkaar af te spreken.

Die vrijdagochtend dan werd het eerste lesuur alles klaargezet, klaargemaakt en nog eens ingeoefend. Als leerkracht moet je hier wel duidelijk zeggen welk groepje wat waar moet inoefenen. Benadruk daarbij het goed articuleren en het spreken met het nodige volume.

Bijlage 1: de uitnodiging, de afspraken en de taken

uitnodiging

Plechtige nieuwjaarsreceptie

1av6

vrijdag 13 januari

 

Gepaste feestkledij noodzakelijk

U vormt een koppel met: _______________________

 

Enkele afspraken

1 Zeer verzorgde avond- of feestkleding is noodzakelijk.

Voor heren: das of strikje, geen sportschoenen.
Voor dames: rok of jurk, geen sportschoenen.

2 Iedereen zorgt (in beperkte mate a.u.b.) voor een hapje en een drankje.

3 Volg nauwkeurig de instructies van de ceremoniemeester op. Wees meteen stil als erom gevraagd wordt.
Maak steeds weer andere (gespreks-)groepjes na het teken van de ceremoniemeester.

4 Er wordt nooit een hapje of een drankje 'genomen'! Men wacht af tot er wat wordt aangeboden.

Taakverdeling

Hieronder vind je de taak waarvoor jij bent aangewezen. Zoek tijdig je partners om afspraken te maken en eventueel al iets voor te bereiden.

A Ober. Klaarmaken van hapjes en drankjes. Er aangepaste namen bij bedenken. Zorg ook voor een theedoek. Denk je ook aan schalen om alles op te leggen? Of een dienblad om mee rond te gaan? Tijdens de gesprekjes rondgaan en alle gasten versnaperingen aanbieden.

B Ceremoniemeesters: het onthaal:

- Het aankondigen van de gasten en ze voorstellen (zie apart blad).

- Het feestprogramma leiden: de verschillende activiteiten aankondigen (zie apart blad).

C Een gedicht (minstens 4 strofen) in verband met het eerste trimester maken en voordragen. Iedereen van je groepje moet aan het woord komen.

D Leerkrachten uitbeelden. Uitbeelden van flaters of grappige zaken van de leerkracht Nederlands, Frans, wiskunde en een zelf te kiezen leerkracht.

E Op je muziekinstrument een stukje muziek spelen
(solo / samen met _____________________________________).

F Nieuwjaarsbriefje.

G Een nieuwjaarsliedje (minstens 2 strofen en een refrein dat we allen kunnen meezingen) maken en zingen. Het mag gaan over onze klas en het jaar dat komen gaat.

H Een nieuwjaarsspeech (plechtige toespraak) maken en houden. Wat wensen we onze klas toe?

I De polyvalente zaal opruimen.

J De eetzaal opruimen en de stoelen netjes op hun plaats zetten.

K De vaat doen: afwassen en/of afdrogen.

Bijlage 2: Voor de ceremoniemeesters:

Onthaal:

De gasten komen aan per twee. Je laat niemand zomaar binnen.

Per twee kondig je de gasten aan, stelt ze voor en vraagt applaus van de reeds aanwezige gasten.

Bij het aankondigen zeer duidelijk articuleren. De gasten plechtig bij hun familienaam noemen.

Het feestprogramma leiden:

Nadat alle gasten aanwezig zijn en van een versnapering voorzien, begint het eigenlijke feestprogramma. Het ziet eruit als volgt:

- Een gedicht op het oude jaar.

- Gespreksgroepjes:
onderwerp: meer sport op school, o.a. zwemmen.

- Uitbeelden.

- Gespreksgroepjes:
onderwerp: op schoolreis gaan: wat, waar, hoe, cultureel...

- Luisteren naar een stukje muziek.

- Gespreksgroepjes:
onderwerp: zakgeld.

- Nieuwjaarsbriefje (klassenleraar)

- Nieuwjaarsliedje

- Gespreksgroepjes: onderwerp: speelgoed en vrijetijdsbesteding voor tieners.

- Nieuwjaarsspeech.

- Vrije babbel met je beste vrienden / vriendinnen.

- Opruiming: zie taken.

De TAAK van de ceremoniemeesters bestaat erin deze verschillende deeltjes aan te kondigen en op die manier het geheel te leiden.

Tijdens de gespreksgroepjes wordt door enkele leerlingen reeds de volgende taak voorbereid. Zo kan alles vlot op elkaar volgen. Kondig die activiteit dan ook aan meteen na het optreden van een groepje, samen met het onderwerp voor het beginnende gesprek.

Voor de gespreksgroepjes moeten steeds andere groepjes gevormd worden.


start