Start
 Inleiding
 Opdrachten
     1 Stamboom
     2 Hoofsheid
     3 Revue
     4 Oscar
 Beoordeling
 Afsluiting
     Vragenlijst

 

K.U.Leuven

Academische Lerarenopleiding Nederlands

2 Hoofsheid

 

Opdracht

De in de 12e-13e eeuw immense populariteit van de zogenaamde ‘Arturromans’ (gebaseerd op een legendarische Britse koning) in de Nederlanden, zal zeker ook te verklaren zijn door de thematiek van hoofsheid en de hoofse liefde. Maar om te weten wat die behelzen, moet je op zoek naar de betekenis van ‘hoofsheid’ en ‘hoofse liefde’. De volgende deelopdrachten helpen je op weg:

  • Wat hielden de termen ‘hoofs’ en ‘hoofsheid’ in de middeleeuwen in? Hoe werd hoofse liefde toen omschreven?
  • Uit welke eeuw dateren de termen ‘hoofse liefde’ en ‘fin‘ amors’? Wat houden ze in?
  • Hoe werd de hoofse liefde/fin’ amors in Zuid-Frankrijk ervaren? Waarin verschilt die ervaring van die in Noord-Frankrijk?
  • Hoe werd de liefde in dat opzicht symbolisch voorgesteld?
  • Leg de link tussen hoofse liefde en troubadours, trouvčres en jongleurs.
  • Welke 3 functies had de hoofse literatuur volgens prof. Frits van Oostrom? Bestond die hoofse liefde alleen in de literatuur of bestond ze ook in de werkelijkheid?
  • Hoe is een queeste precies gestructureerd? Heeft ook de queeste iets te maken met de hoofse liefde? Wat dan precies?

Handelingen

Als je alle informatie i.v.m. hoofse liefde gevonden hebt door de verschillende bronnen te raadplegen schrijf die dan zo gedetailleerd mogelijk uit in een fictief interview met Reinout, een populaire troubadour anno 1250 of met prof. J. Janssens, hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de K.U.Brussel. Hiervoor werk je weer per twee.
Op het einde van het tweede lesuur is je interview klaar - er wacht je nu immers een nieuwe uitdaging. In ruil voor je interview geeft je leerkracht je een opdracht mee naar huis. Je krijgt een gedicht of verhaalfragment opgegeven en krijgt daar vragen bij. De antwoorden op de vragen moet je schriftelijk oplossen en tegen een afgesproken lesuur mee naar de klas brengen.
Open een nieuw worddocument onder de titel: Opdracht 2 en schrijf je interview in dit document.

Bronnen

 
   
  Voor de evaluatie van deze opdracht kun je gaan kijken onder ‘Beoordeling’ - ditmaal onder ‘Opdracht 2’.
Je interview en de evaluatie ervan komen in je schrijfportfolio.
 
 
Copyright © Bernadette Rutgeerts, Johan van Iseghem, An Faems, Karel Van Rompaey