Start
 Inleiding
 Opdrachten
     1 Stamboom
     2 Hoofsheid
     3 Revue
     4 Oscar
 Beoordeling
 Afsluiting
     Vragenlijst

 

K.U.Leuven

Academische Lerarenopleiding Nederlands
 

Beoordeling

 

Zeer goed

 
Opdracht 1: Stamboom Opdracht2: Hoofsheid Opdracht 3: Revue Opdracht 4: Oscar
De stamboom is volledig en de personages komen voor in de juiste relatie tot elkaar.
De lay-out van de stamboom is verzorgd en verfraaid met afbeeldingen.
Het worddocument bevat de gevraagde informatie en is goed geformuleerd.
Het interview is vlot leesbaar en geeft een duidelijk beeld van wat onder hoofse liefde verstaan wordt; er werd zoveel mogelijk van de gevonden informatie in verwerkt. De ppt-presentatie bevat correcte informatie.
Het verhaal wordt duidelijk verteld. De kenmerken van hoofsheid worden terecht geassocieerd met het personage.
De presentatie is ook qua lay-out geslaagd en wordt op een boeiende manier gebracht.
De argumenten zijn aanvaardbaar en overtuigend; ze zijn helder en duidelijk geformuleerd.

De argumentatie is logisch gestructureerd en werkt naar een besluitvorming toe.

Het taalgebruik is aangepast en de argumenten zijn vlot en in verzorgd Nederlands verwoord.

 

Goed

 
Opdracht 1: Stamboom Opdracht2: Hoofsheid Opdracht 3: Revue Opdracht 4: Oscar
De stamboom is volledig en de personages komen voor in de juiste relatie tot elkaar.
Het worddocument bevat in grote lijnen de gevraagde informatie.
Het interview leest vlot en geeft de belangrijkste informatie weer die over hoofse liefde verzameld werd. De ppt-presentatie bevat correcte informatie.
Het verhaal wordt duidelijk verteld. De kenmerken van hoofsheid worden terecht geassocieerd met het personage.
De presentatie is aangenaam om naar te luisteren.
De argumenten zijn aanvaardbaar maar overtuigen niet altijd; ze zijn helder en duidelijk geformuleerd.

De argumentatie is grotendeels logisch gestructureerd en werkt naar een besluitvorming toe.

Het taalgebruik is meestal aangepast en de argumenten zijn meestal vlot en in aanvaardbaar Nederlands verwoord.

 

Voldoende

 
Opdracht 1: Stamboom Opdracht2: Hoofsheid Opdracht 3: Revue Opdracht 4: Oscar
De stamboom is volledig (alle personages komen er in voor) en ongeveer correct (de relaties zijn niet altijd even duidelijk aangegeven).
Het worddocument bevat in grote lijnen de gevraagde informatie, maar de formulering is gebrekkig.
Het interview geeft de belangrijkste informatie weer die over hoofse liefde verzameld werd, maar het leest niet echt vlot. De ppt-presentatie bevat correcte informatie.
Het verhaal wordt duidelijk verteld. De kenmerken van hoofsheid worden terecht geassocieerd met het personage.
De presentatie beperkt zich tot het “voorlezen” van de dia’s.
De argumenten zijn aanvaardbaar maar overtuigen niet altijd; ze zijn meestal duidelijk geformuleerd.

De argumentatie is meestal logisch gestructureerd en werkt naar een besluitvorming toe.

Het taalgebruik is aangepast maar de argumenten zijn niet echt vlot en in aanvaardbaar Nederlands verwoord.

 

Onvoldoende

 
Opdracht 1: Stamboom Opdracht2: Hoofsheid Opdracht 3: Revue Opdracht 4: Oscar
De stamboom is onvolledig (niet alle personages komen er in voor) en / of incorrect (de relaties verkeerd aangegeven).
Het worddocument bevat niet alle gevraagde informatie en de formulering is gebrekkig.
Het interview geeft onvoldoende informatie weer over hoofse liefde en leest niet echt vlot. De ppt-presentatie bevat niet alle informatie:
Het verhaal komt niet duidelijk over of de kenmerken van hoofsheid worden onterecht of onvoldoende geassocieerd met het personage.
De argumenten zijn aanvaardbaar maar overtuigen niet; ze zijn niet altijd duidelijk geformuleerd.

De argumentatie is niet logisch gestructureerd maar de besluitvorming is juist geargumenteerd.

Het taalgebruik is aangepast maar de argumenten zijn niet altijd vlot geformuleerd. Het Nederlands is bedenkelijk.


Copyright © Bernadette Rutgeerts, Johan van Iseghem, An Faems, Karel Van Rompaey