Start
 Inleiding
 Opdrachten
     1 Stamboom
     2 Hoofsheid
     3 Revue
     4 Oscar
 Beoordeling
 Afsluiting
     Vragenlijst

 

K.U.Leuven

Academische Lerarenopleiding Nederlands

Afsluiting

We startten deze webzoektocht met dezelfde bedoeling als bij een echte queeste:
  • We legden, als leerling, een proeve van bekwaamheid af (1)
  • We kwamen tijdens de uitvoering bepaalde hindernissen tegen, werden opgehouden, en misschien zelfs tegengewerkt (2)
  • We kwamen tot bepaalde inzichten (3)
  • Ten slotte overwonnen we de gestelde problemen en kregen erkenning voor onze prestatie (4)

Reflectie

  1. Welke vaardigheden heb je via deze webquest geoefend?
  2. Hoe viel het samenwerken per 2 / in groep mee? Wat heb je hieruit geleerd?
  3. Wat vind je zelf belangrijk om te onthouden uit deze leerstof?
  4. Ben je zelf tevreden over je prestaties en de evaluatie die je ervoor kreeg?

 
 
 
Copyright Bernadette Rutgeerts, Johan van Iseghem, An Faems, Karel Van Rompaey