Vissenakenstraat

3300 Tienen

tcroosendael@skynet.be

 
 Start
 Roosendael
     Historiek
     Praktisch
     Routeplan
     In de kijker
 Kalender
 Lessen
     Tenniskampen
     Lesgevers
 Competitie
     Interclub
     Tornooi
 Contact
     Bestuur
     Leden
     Formulieren
 Links - Sponsors
 

 
 

Historiek

 

9 juli 1977: opening terreinen TC Roosendael

"Tennis troef in Vissenakense vallei!" blokletterden de lokale kranten in 1977. De stichting van TC Roosendael (officiŽle stichtingsdatum: 01/12/1976) werd overal, ook door het Tiense stadsbestuur, met enthousiasme onthaald. De burgemeester en twee schepenen kwamen op 9 juli 1977 de terreinen openen. Een delegatie van R.R.C.Tienen gaf een tennisdemonstratie en de Ierse folkgroep Cuchulain zorgde voor vrolijke noten tijdens de daaropvolgende barbecue. De toon van TC Roosendael was meteen gezet!

 

Persberichten 1977

Publipers

"Zoals vroeger het terrein van Voorwaarts Tienen geŽffend werd met medewerking van vader Vanparijs, zo heeft deze Vissenakense landbouwer zich gedurende weken opnieuw ten dienste gesteld van enkele jongeren die in het rustige Roosendael met eigen middelen voorgenomen hadden tennispleinen aan te leggen. Verleden zaterdag was het de officiŽle opening, en nadat schepen Jaco Mertens - voor de gelegenheid in tenniskledij - het noodzakelijke lint had doorgeknipt, loofde burgemeester Coel al diegenen die hier gewerkt hebben. Hij hoopte zelfs ooit nog eens de tennispantoffels te kunnen aantrekken, zodat de spanningen van het burgemeesterschap ook wat zouden verminderen. Hij drukte tevens de hoop uit dat hier eens een wandelpad zou komen wat echter reeds op het programma stond van vader en zoon Vanparijs." (A.S.)

 

Het Nieuwsblad

"Onder het banier van VTB-VAB en de Vlaamse Leeuw verwelkomde de h. Custermans, secretaris, in aanwezigheid van voorzitster mevr. Vandenbrande en Jos Vanparijs, de hh. J. Coel. Burgemeester, G. Janssen, Schepen van Openbare Werken en L. Pans, Schepen van Feestelijkheden. Burgemeester J. Coel verheugde zich In de mooie verwezenlijking die, naar hij zegde, midden "la belle vue" gelegen is. Een gezellig samenzijn rond de barbecue, opgeluisterd door de Ierse folkgroep 'Cuchulain', besloot deze sportmanifestatie en de inhuldiging van de terreinen."

 

Het Laatste Nieuws

"De klub heeft reeds een 'chalet' gekocht, nl. twee vroegere klaslokalen. Ze zullen dienen voor kantine, kleedkamers en onderdak voor sanitair en stort- baden." 

(...)

"De jonge klub telt nu al 25 leden. Het streefgetal is 50 a 60."

 

Mei 1989: inhuldiging nieuw clubhuis

Het Belang van Limburg

"De 250 leden van tennisklub Roosendael uit Vissenaken kunnen voortaan na iedere match de dorst lessen in een nieuw chalet. Het duurde lang eer de tapkraan werkte. Niet iedereen was immers gelukkig met de vervanging van een oud paviljoen door een modern chalet. De zeven (sic) onoverdekte tennisterreinen langs de Vissenakenstraat staan al twaalf jaar ten dienste van de klubleden waarvan een dertigtal deelne- men aan kompetities. Eigenaar Jos Vanparijs uit Tienen plantte de terreinen in een tot rekreatiezone omge- bogen landbouwgebied. Buren wonen er niet. Het complex staat midden de velden, op de flank van de Roosendaelbeek. Een verbreding van die vormt een vijver met veel groen rond. Vanparijs diende plannen in om een nieuw chalet te bouwen met terras om bezoekers van dat groen te laten genieten. Toch rezen bezwaren tegen de bouw omdat beplanting en rust in het gedrang kwamen. De rechtbank kwam er bij te pas. De bouw sleepte aan maar uiteindelijk kwam voor de uitbater alles op zijn poten terecht. De afwerking liep wel wat vertraging op. De toegangsweg naar de terreinen ligt nog in het stof en het chalet moet het nog stellen zonder verlichting binnenin."

 

Oktober 2006: oprichting vzw TC Roosendael

Op 18 oktober 2006 droegen de oprichters, Jos en Hilde, alle verantwoordelijkheden over aan TC Roosendael vzw. Sindsdien wordt de tennisclub door de leden zelf bestuurd.

'De chalet'

De eerste twee terreinen van TC Roosendael met achteraan 'de chalet', het eerste clubhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988: het nieuwe clubhuis in de steigers

 

 


 

 © Karel Van Rompaey 30/06/2009