WERKMAP VOOR TAAL- EN LITERATUURONDERWIJS

Driemaandelijks tijdschrift

KULeuven - Permanente Vorming

Werkverband voor Taal- en Literatuuronderwijs Vliebergh-Senciecentrum: afdeling Moderne Talen

  1. Opdracht
  2. Werkgroepen
  3. Nummers
  4. Auteurs
  5. Rubrieken
  6. Site doorzoeken

Webbeheer: Karel Van Rompaey (26 jul 2004)


CoŲrdinatie en eindredactie: Prof. Dr. MichaŽl Goethals en Lies Sercu

Contactadres: W.v.T., Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven (016-32 47 64, fax 016-32 50 25)

Nieuw rekeningnummer: 432-0000201-53
Attentie!Abonnementsgelden hoeven niet meer sinds WvT niet langer in gedrukte vorm verschijnt.
De nieuwe WvT-bijdragen worden alleen nog via deze website digitaal verspreid.