WERKVERBAND VOOR TAAL- EN LITERATUURONDERWIJS

Opdracht

Het Werkverband voor Taal- en Literatuuronderwijs verenigt moedertaalleraren Nederlands en vreemde-taalleraren Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans, van secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO), hoger onderwijs van korte en lange type, onderwijs voor sociale promotie en privť-onderwijs, voor overleg en uitwisseling, over vak- en diplomamuren heen: om van elkaar te leren en aan elkaar aan te bieden.

Het organiseert navorming voor zijn leden en andere belangstellenden: seminaries, voordrachten, cursussen, symposia, werkvergaderingen, trainingen. Leden krijgen belangrijke prijsverminderingen op al deze activiteiten op vertoon van de lidkaart.

Het informeert de leden via de Werkmap voor Taal- en Literatuuronderwijs over activiteiten voor navorming van taalleraren, voor zover informatie beschikbaar is, en rapporteert voor hen die niet konden aanwezig zijn. Hoofdaccent van het tijdschrift ligt nochtans op uitwisseling van lesmateriaal en -ideeŽn en op bevordering van discussie en overleg onder taalleraren.

De activiteit van de redactie, de werkgroepen, concentreert zich rond de volgende zwaartepunten, ontstaan en gewijzigd in de loop der jaren, volgens aanvoelen van urgentie:

  1. Taal en Literatuur: teksten geÔntegreerd in de totaliteit van het taalonderwijs; taalsysteem en systematische, functionele inoefening van taal;
  2. Expressie: drama-activiteiten voor moedertaal en vreemde taal, animatie en spelvormen, schooltoneel;
  3. Taal in TSO en BSO: het eigen karakter van een beroepsgericht taalonderwijs, met een knipoog naar ASO dat van deze beroepsgerichte relevantie veel kan leren;
  4. Nederlands voor anderstaligen: aandacht voor de anderstalige migrant in het secundair onderwijs, de volwassen anderstalige in het avondonderwijs, de buitenlandse student in het hoger onderwijs, het buitenlands personeel in bedrijven;
  5. Computer en taalonderwijs: nadruk op de gebruikservaring en zinvolle inpassing in het dagelijkse (taal)lesgebeuren.

Op bijdragen en lesmateriaal wordt geen andere gebruiksbeperking gesteld dan dat ze niet winstgevend mogen verwerkt worden en dat overname van tekst of ideeŽn met een eerlijke referentie naar auteur en bron gebeurt. Het tijdschrift is een Werkmap: dus geen voorbeelden hierin voor slaafse navolging, maar goede ideeŽn uit de praktijk die uitdagen tot aanpassing van de eigen praktijk van de lezer.

startpagina