Witwangstern

Witwangstern

Chlidonias hybrida - Whiskered Tern - Guifette moustac

Etang de la Sous (La Brenne, Fr), 11 mei 2016