Witwangstern

Witwangstern

Chlidonias hybrida - Whiskered Tern - Guifette moustac

Etang Cistude (La Brenne, Fr), 9 mei 2016