Grauwe gans

Grauwe gans

Anser anser - Greylag Goose - Oie cendrée

Uitkerke Weiden, 8 april 2015