Grauwe gans

Grauwe gans

Anser anser - Greylag Goose - Oie cendrée

Het Vinne, 19 februari 2015