Werkmap voor taal- en literatuuronderwijs (jg. 21, najaar 1997)

Nummer 83: inhoud


  1. Een plechtige nieuwjaarsreceptie. Een lesvoorbeeld Nederlandse expressie. Luc Verschueren
  2. Gezakt voor spelling (De School). Lesmateriaal voor Frans. Karine Van Thienen
  3. Reclame en literatuur. Jacques de Vroomen
  4. CALIS uit de kast. Een COTO-woordenschatoefening. Erik Kempinck

pijl1.gif (850 bytes) start