Werkmap voor taal- en literatuuronderwijs (jg. 21, zomer 1997)

Nummer 82: inhoud


  1. Een jaarplanmodel voor Duits. Jaak De Maere
  2. Crime and punishment: activities with an authentic text ("Shock Tactics", Daily Mirror, April 18, 1994). Ann Van Hoefs, Lieve Schepers, MichaŽl Goethals
  3. Boekbespreking: Woorden in Context 2. Ria Cauchie
  4. Review: How English Works. Geert Claeys
  5. Boekbespreking: Met Andere Woorden. Jan Uyttendaele

pijl1.gif (850 bytes) start