Werkmap voor taal- en literatuuronderwijs (jg. 21, voorjaar 1997)

Nummer 81: inhoud


  1. Voor geen kleintje vervaard. Het verkleinwoord in de didactiek van het Nederlands als 2de taal en als vreemde taal. Uitgewerkt lesmateriaal Nederlands voor Anderstaligen. Grammatica. Pierre Godin
  2. Incidentele verwerving van woordenschat in een tweede/vreemde taal. Overzichtsartikel. Woordenschatverwerving. Thomas Huckin en James Coady. Vertaling: Michael Goethals
  3. Vanzelfsprekend. Een nieuwe methode voor Nederlands voor Anderstaligen. Presentatie van lesmateriaal. Rita Devos
  4. Training with NLP. Neuro-linguistic Skills for Managers, Trainers and Communicators. (J. O'Conner & J. Seymour). Boekbespreking. Alain Tierentijn
  5. Einkaufszettel. Uitgewerkt lesmateriaal Duits. Schrijfvaardigheid. Jan De Corte