Werkmap voor taal- en literatuuronderwijs (jg. 20, zomer 1996)

Nummer 78: inhoud


  1. Engels mondeling examineren. Een experiment in het O.-L.-V.-College van Tienen. Verslag van een classroom research project voor Engels. Testing. Leo Gysegom, Karel Van Rompaey en Omer Willems
  2. Theater als werkvorm bij een uitwisselingsproject. Een presentatie. Internationale uitwisselingsprojecten. Els Boussemaere en Marnix Strubbe
  3. Rechtschreibreform. Eine Zusammenfassung. Een presentatie. De nieuwe Duitse spelling. Klaus Heller
  4. Bloedgeven. Uitgewerkt lesmateriaal (Nederlands voor anderstaligen). Leesvaardigheid. Marleen Platteborze