Middelste zaagbek

Middelste zaagbek

Mergus serrator - Red-breasted Merganser - Harle huppé

Het Vinne, 28 april 2016