Mozaiek aasgier Aasgier Aasgier Bijeneter Blauwe ekster Blauwe rotslijster Blauwe rotslijster Westelijke blonde tapuit Boerenzwaluw Dwergarend Europese kanarie Europese kanarie Monniksgier Grauwe gors Grauwe kiekendief Grauwe kiekendief Grijze gors Grote karekiet Hop Huiszwaluw Huiszwaluw Iberische klapekster Kalanderleeuwerik Kleine torenvalk Kleine torenvalk Kneu Koereiger Koolmees