Groenpootruiter

Groenpootruiter

Tringa nebularia - Common Greenshank - Chevalier aboyeur

Het Vinne, 15 april 2013