web for schools (1996-1997)

Het O.-L.-V.-College engageerde zich voor dit grootse Europese Internet-project.
Web for Schools bekroonde in 1996 ons Timeline Project "European Cultural Diversity" en nogmaals in 1997 toen het Tiense ECD-project werd uitgeroepen tot BESTE EUROPESE TIMELINE PROJECT.

wfs-subsidies voor het college: 640 000 BEF. Met dit geld konden we de talenklas inrichten.

doelstellingen

Web for Schools was een initiatief van de Europese Gemeenschap om de technologische achterstand van Europa t.o.v. Amerika te verkleinen.

De informatiemaatschappij is niet alleen een infrastructuur (zoals Internet) maar staat ook voor een gemeenschap van mensen die in staat zijn om de evolutie van de informatietechnologie te volgen en nuttig te gebruiken. Scholen voeden vandaag kinderen op tot de efficiŽnte bewerkers van veranderingen morgen!

Van zodra leraren en leerlingen de basisvaardigheden verworven hebben om het WWW te gebruiken moeten ze er ook iets mee doen. WfS wou lerarenteams vormen in alle landen van de Europese gemeenschap. WfS bracht hen ook samen voor HTML-trainingssessies en conferenties (in Brussel en Dublin) en stimuleerde de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal door internationale lerarenteams.

WfS hielp in 150 middelbare scholen (5 Belgische, waaronder ons college) moderne infrastructuur uitbouwen en was de voorloper van Enis.

© kvr