In college staat de tijd niet stil. De jeugd maakt er vanaf 1976-1977 zijn entree via een 1ste Moderne of Latijnse en de exit via een 6de. Deze omkering van de klassieke klascijferaanduiding was zowat een symbool van de inhoudelijke bewegingen binnen het onderwijs.

andere tijden

Moderne wiskunde werd ingevoerd in 1968-1969. In 1973-1974 kregen voor de laatste keer 15 laatstejaars klassieke wiskunde van A. Volders. Datzelfde jaar werd de waaier van studiemogelijkheden verrijkt met een Latijn-Wiskunde. Muziek werd toen spijtig genoeg uit het programma genomen. Dat gebeurde echter bij gebrek aan vakleraars die in de klas hun man wisten te staan. 

 

computers

Stilaan werd 'computer' het toverwoord in onze geëconomiseerde maatschappij. Tijdens het schooljaar 1982-1983 verscheen dan ook onder impuls van E.H. Smolders zo'n wonderlijk tuig binnen het O.-L.-Vrouwecollege. Gesofisticeerd was anders: eenTandy316K/ TRS 80 van 16 Kb plus cassetterecorder werd opgeborgen in het enge vertrekje naast het MC-lokaal. Met een speciale sleutel konden leerlingen van de 6de Latijn-Wiskunde er zich tijdens de middagpauze oefenen in het schrijven van programma's. Volgens welingelichte bron werd het eerste 'serieuze' programma gemaakt door Koen Leuridan. 

In 1984-1985 werd ons college één van de vijftien pilootscholen binnen het katholieke ASO voor het informaticaproject van 'de Guimardstraat'. André Torbeyns nam de verantwoordelijkheid voor de twee informatica-lestijden, aanvankelijk in het 4de jaar, ten slotte - 1985-1986 - in het 5de jaar. Nu moest er dringend een volwaardig informaticalokaal worden ingericht. Het taallabo werd omgeturnd in 'compupark' - een keuze waarover te bakkeleien viel! Tien Apple IIC-toestellen lieten de leerlingen kennismaken met de wereld van die nieuwe technologie.

mediatheek

Niet alleen met software moeten jonge mensen een overstelpende massa informatie leren assimileren. Studeren wordt steeds minder het verteren van kant-en-klaar-kennis uit handboeken. Steeds meer betrekt men er andere kennisbronnen als radio, TV, video, kranten, tijdschriften bij. Om aan die leeropdracht te beantwoorden, werd als laatste snufje m de middelbare afdeling een combinatie leeszaal-mediatheek geïnstalleerd. Het typeert de evolutie dat daartoe de aloude studiezaal werd getransformeerd. Tijdens de zomervakantie van 1985 werden de overjaarse driezitters geliquideerd. De ruimte kwam vrij voor boeken- en tijdschriftrekken, projectiescherm en werktafels. De hifi-, video- en TV-kast kwam er na een omweggetje langs de conferentiezaal ook terecht. 

Dit pronkstuk van onze school, waar alle gasten bij hun sightseeing dadelijk naartoe worden gegidst, kwam er niet zonder enige weerstand. Een sensibiliseringsactie van enkele leraars, die o.a. de gesmeerd lopende mediatheek van Don Bosco te Hoboken bezochten, bleek van tel bij de directorale besluitvorming. Een gunstige subsidieregeling brak het ijs helemaal. (In colleges is ijs nooit van één nacht!) 

mini-onderneming

Nog op een andere wijze tracht men in onze school aan te pikken bij actuele stromingen uit de profitsector. Onder supervisie van titularis Lieve D'hoedt en oud-leerling S. Nagels, stafmedewerker van de Generale Bankmaatschappij, runt de 6de Economische een mini-onderneming. 'Splendid' (1987-1988) vervaardigde en verkocht juweeltjes. 'D-Zign' (1988-1989) ontwierp T-shirts en deed er commercie mee.

meisjes

Computer, mediatheek, mini-onderneming... de school onderging een metamorfose! Maar het vreemdst zouden de generaties leraars en studenten uit ons 'ancien régime' opkijken bij het zien van het jonge volk zelf: jongens én meisjes leren en leven naast mekaar, zonder aanslag op het zesde of zelfs op het negende gebod (overigens voor velen onder hen dode terminologie). Het blijkt dus te kunnen! Eind december 1972 werd de aanvraag ingediend om het onderwijs in de eerste graad gemengd te maken. Vijf meisjes zaten tijdens het daaropvolgende schooljaar in het eerste leerjaar bij 36 jongens. In de middelbare afdeling begonnen er vanaf 1978-1979 21 tussen 408 van de andere kunne. Spoedig werd de verhouding jongens-meisjes: 50-50.

© kvr