in memoriam marie-paule pierlé

mariepov.jpg (16576 bytes)

29 mei 1951
28 september 1997

Laat ook gij het afweten God,
nu de pijn zich een weg boort naar mijn hart?
Ik ben een open wond, ellende breekt mij uit en
kruipend haal ik net de avond.
Krom van kramp lig ik en roep: Waarom?

Want die ik liefheb is vervlogen.
Ik proef de bitterheid van de dood.
Ik hoor haar niets meer zeggen
en wat ik zeggen wil begrijpt geen mens.

Laat mij nu niet vluchten in cynisme.
Maar kom nu om mij heen staan,
in mijn trouwe vrienden.
En laat mij voelen hoe gij Vader zijt.

Moe hink ik u tegemoet.

© kvr