Linux in de talenklas

December 1999: in de talenklas van het Tiense college wordt het netwerk "verlinuxt", een nationale primeur. Op de server en op de werkstations wordt "open source software" ge´nstalleerd: SuSE 6.3 en StarOffice. Johan Andries en Herman Bruyninckx zijn de kundige begeleiders-specialisten.

De voordelen van Linux als operating system zijn:

 1. De software is helemaal gratis. Onze school bespaart 5000 BEF per pc aan licenties.
 2. Het netwerk is stabieler geworden, de server gaf nog geen krimp.
 3. De bijgeleverde Apache-webserver stuurt moeiteloos ons intranet met helpdesk.
 4. De ondersteuning door de grote Linux-wereldfamilie (HowTo's en het eigen discussieforum) is optimaal.

Hoe belangrijk dit pionierswerk wel is bleek uit de belangstelling op de werksessies. Behalve de medewerkers van de K.U.Leuven (Johan en Herman) waren ook VVKSO-navormers en informaticaco÷rdinatoren uit alle provincies aanwezig.


v.l.n.r. 
(boven) Johan Rottiers, Herman Bruyninckx, Alex Van den Berghe, Willy Pulinckx, Jacques Denies, Herman Andries, Marc Van Acker, Marc Pringels
(onder) Paul Faems, Sigrid, Mia Quartier, Yvan Vander Sanden

Ge´nteresseerden vinden installatiegegevens - ook vragen van gebruikers en antwoorden door de specialisten - op ons discussieforum W-Agora.

Andere interessante Linux-links:

 1. EToS (Educatieve toepassingen van open software)
 2. Schoolproject Turnhout
 3. Linux.nl
 4. Linux voor beginners
 5. HCC (Hobby Computer Club Leuven)
 6. Linux Gurus
 7. Developer shed
 8. Weberdev
 9. FAI (Fully automatic installation)
 10. Linux voor Nederlandse scholen

Meegedeeld door K. Van Rompaey op 21 jan. 2000                                                                                                                      ę kvr