international education 1999-2000

  1. Historiek
  2. Verloop
  3. Thema
  4. Stappen
  5. Overzicht projectweek
  6. Evaluatie

1. Korte historiek.

International Education wil de uitwisseling tussen leerlingen, -en in de toekomst ook tussen docenten-, van Belgische en Europese scholen tot stand brengen.

Onze partners in dit uitwisselingsproject zijn scholen uit Eupen (Duitstalig België), Wavre ( Franstalig België), Mönchengladbach (D), Göttingen (D), Vught (NL), Beverwijk (NL), Rodez (F), Barcelona (SP) en Bratislava (SK).

De contacten met deze scholen werden sedert 1993 opgebouwd. Tijdens de eerste drie schooljaren werd met een ganse klas uit Vught en één uit Tienen uitgewisseld.Dan volgde een korte bezinningsperiode. Schooljaar 1998 -’99 startte met een nieuwe formule. De uitwisseling werd verder gezet met gemotiveerde vrijwilligers uit diverse klasgroepen van het 5de jaar. We stuurden 13 leerlingen naar Göttingen, Wavre, Vught en Eupen. Wij ontvingen leerlingen uit Wavre, Eupen en Vught.

2. Hoe verloopt de uitwisseling?

Basisprincipe.

De uitwisseling bestaat uit één projectweek in één van de deelnemende scholen en één in de eigen school. De doelgroep zijn leerlingen van het vijfde jaar ASO.

De diverse projectweken lopen van januari tot maart. Alle deelnemende scholen kiezen vooraf hun projectweek. Elke school stelt dan rond één of meerdere projecten een eigen les-, werk-, en ontspanningsprogramma samen. De deelnemende leerlingen kiezen individueel voor één van de aangeboden programma’s.

In de eigen school wordt er ondertussen gewoon verder les gegeven. De leerlingen halen achteraf de leerstof in. Ze kunnen daarbij rekenen op de bereidwillige hulp van hun klasgenoten en, -waar nodig-, van hun docenten.

Het verblijf tijdens de uitwisselingsweken wordt geregeld op basis van wederkerigheid. Onze leerlingen verblijven in een gastgezin en ontvangen op hun beurt leerlingen uit een andere school. Wij vragen een bijdrage van 3500 F, een bedrag dat ver af staat van de werkelijk kosten.

Schooljaar 1999-2000.

Tijdens de recente projectweek van 24 tot 29 januari 2000 ontvingen we 16 gastleerlingen samen met hun docenten: drie leerlingen uit Bratislava, twee uit Eupen, drie uit Wavre, en acht uit Beverwijk. Onze 19 leerlingen zullen tijdens dit semester deel nemen aan projecten in Rodez (4), Bratislava (3), Barcelona (4), Eupen (3) en Vught (5).

Onze aangekondigde gasten uit Rodez, Mönchengladbach en Vught hadden omwille van organisatieproblemen in de eigen school op het laatste moment afgezegd. Enkele nieuwe leerlingen uit Beverwijk vulden de vrijgekomen plaatsen aan.

In onze school werken 10 leerkrachten samen aan de voorbereiding en de uitvoering van het project. Zij zorgen ook voor de begeleiding van onze leerlingen naar de andere scholen. Er gaat telkens tenminste één docent mee.

3. Het thema van onze projectweek:

Het thema van onze projectweek was "de smaak van 2000".

Onze leerlingen en hun gasten werkten in zgn. ateliers. Het magische jaar 2000 werd onder de loep genomen natuurlijk in het licht van de voorbije honderd jaar. Zo werd 1900 toekomstgericht met 2000 verbonden.

De ateliers:

Atelier Trends2000 1.JPG (41000 bytes)

1°. Smaak en geur:

2°. Smaak en mode:

3°. Smaak en trends:

4°. Smaak muziek/lichaamscultuur:

4. Belangrijke stappen op weg naar de projectweek.

1. Mei-juni 1999: keuze van het thema. We kiezen hetzelfde als vorig jaar (fin de siècle-gevoel) maar doorgetrokken tot 2000. Klaarmaken van de tekst voor de brochure met de voorstelling van de verschillende projecten.

2. September 1999: de werking van International Education uitleggen in de klassen. Brief aan de ouders. Inschrijvingen noteren. Keuze maken tussen de verschillende projecten en de scholen waar onze leerlingen naartoe wensen te gaan.

3. Oktober 1999: bijwonen van de conferentie in Barcelona. Afspraken maken over de beschikbare plaatsen voor onze leerlingen. Kiezen wie waar naartoe gaat. Herdefiniëren van het thema van onze projectweek.

4. November 1999: uitstap met de leerlingen en de docenten naar Maastricht ter voorbereiding van de projectweek. In het Bonnefantenmuseum loopt de tentoonstelling "Smaak/On Taste".

5. December 1999: atelierindeling voor "De smaak van 2000". De leerlingen aansporen om contact op te nemen met de gasten die wij ontvangen. Uitwerking van de inhoud van ons project. Concretisering van de opvolging en evaluatie van onze leerlingen. Samenstelling van het weekschema. De leerlingen betrekken in de atelierwerking.

6. Januari 2000: Opstarten van de ateliers met de leerlingen. Concrete voorbereiding van de projectweek. Lut maakt een logboek dat door de leerlingen moet aangevuld worden. Het weekschema afmaken en controleren. Brief aan de ouders. Opstellen van de tentjes voor de presentatie tijdens de projectweek.

7. Projectweek van 24 tot 29 januari.

8. Opruimen en Evaluatie

5. Overzicht van de uitwisselingsweek.

Atelier Muziek en Dans Annelies.JPG (42118 bytes)

Maandag is ontvangst- en kennismakingsdag. Onze gasten uit de verschillende scholen, dit jaar uit Bratislava, Beverwijk, Wavre en Eupen komen aan. Bratislava arriveert reeds op zaterdagmorgen in Tienen. Zij worden begroet door onze leerlingen en docenten. Wij bieden een lunch aan en leggen hen uit wat we van de uitwisselingsweek verwachten. De grote lijnen van ons project worden voorgesteld. De leerlingen worden in ateliers ingedeeld. Die ateliers zullen hun werk op het einde van de week op vrijdag presenteren. Aan alle deelnemers wordt een logboek overhandigd met informatie over de school en het project. Dat logboek zullen ze dagelijks aanvullen met een verslagje, foto’s enz…Verder is er een sportnamiddag om de kennismaking verder uit te bouwen. Om 16.00 u ontvangen we de gastouders van onze gastleerlingen.

Dinsdag wordt het project echt opgestart. Er is opzoekingswerk in de bibliotheek of een enquête op straat, eerst in Tienen daarna in Leuven. Natuurlijk is er voor elke groep een aangepast programma. Vanaf 16.00 u is er vrije tijd. We eten samen in de Alma en gaan naar de bioscoop. Met "The world is not enough" en "The sixth sense" is er keuze voor ieders smaak. Deze lange dag eindigt iets na elven in Tienen.

Woensdag bezoeken we het befaamde "Flanders Language Valley" in Ieper. Daar leren we in de namiddag de laatste ontwikkelingen kennen op gebied van spraaktechnologie. We kijken even vooruit in de tijd ná 2000. De docenten begroeten ’s avonds hun collega’s uit de andere scholen op een kaas- en wijnavond.

De leerlingen bouwen de uitwisseling verder uit op eigen wijze.

Donderdag wordt er opnieuw aan het project gewerkt nu in functie van de presentatie op vrijdag. Elke groep stelt een eigen programma samen om dan voor te stellen aan de ganse groep. Tussendoor wordt er gewerkt aan bindteksten, aan de opbouw van de standjes, aan het verwerken van het materiaal enz….Immers op die korte tijd moet er heel wat werk verzet worden. Alles nog maar eens inoefenen, bijschaven en op punt stellen. ‘s Avonds gaan we bowlen. Een echt succes.

Vrijdag staat helemaal in het teken van de presentatie. De hele voormiddag wordt er druk gerepeteerd. Onze directeur en docenten uit Eupen en Wavre wonen de presentatie bij. In de namiddag wordt de voorstelling ingezet door applausmeester Philippe Opsomer. En dan komen de verschillende ateliers aan bod. Een kort interview door de Via- TV-ploeg met een vertegenwoordiger van elk atelier leidt de presentatie in. Er wordt een modeshow gehouden. De smaak van 2000 is er het hoogtepunt van. Er worden dansen gedemonstreerd uit de verschillende stijlperiodes van deze eeuw. Het atelier trends zorgt voor een poëtische evocatie en het atelier video en gastronomie toont de nieuwste keukentrends en verzorgt de receptie. Iedereen kan op zoek naar "de sleutel van de 21ste eeuw". De winnaar krijgt een een etentje voor twee, opgediend door het atelier gastronomie. Het geheel wordt afgesloten met een receptie voor de ouders.

We nemen afscheid van onze gasten uit Eupen, Wavre en Bratislava.

Zaterdagmorgen tenslotte vertrekken onze gastleerlingen uit Beverwijk samen met docent Frans Koninckx.

6. Evaluatie

Voor alle deelnemers is de projectweek een succes geweest. Er is dan ook veel tijd en energie in gestoken.

Onze gastleerlingen waren vol lof over de gastvrijheid die zij in de gezinnen mochten ondervinden. Ook onze gastouders hebben de beste herinneringen aan - en vaak nog contacten met - de meisjes die bij hen verbleven.

Voor de leerkrachten zit aan deze uitwisseling nog een extra dimensie vast. Het organiseren van de eigen projectweek is een ware uitdaging op gebied van vakbekwaamheid en samenwerking. Hun contacten met binnen- en buitenlandse scholen liggen niet alleen op het persoonlijke vlak - ze zijn vrienden geworden! - , zij komen ook hun professionaliteit ten goede. Zij ontdekken hoe het onderwijs elders gebeurt en brengen hun ervaringen en verworven kennis mee naar de school. Hun lesgeven wordt er beter van. De voldoening in hun werk groeit. En zoiets komt tenslotte ook onze leerlingen ten goede.

Het is duidelijk dat wij met deze uitwisseling ook de verstandhouding tussen de drie gemeenschappen in ons land willen bevorderen

Kritische punten blijven:

Sommige collega’s hebben moeite met de verhouding tussen het kleine aantal leerlingen, het grote aantal leerkrachten en bijgevolg het grote aantal uren dat er in vervanging moet voorzien worden. Daarom zal er in de toekomst, - in de mate van het mogelijke en het wenselijke -, naar gestreefd worden om een ganse klas bij de eigen projectweek te betrekken.

Het zou wenselijk zijn mocht elke school een begeleidende docent meesturen. Dit punt zal op de internationale bijeenkomst in Vught ( mei 2000 ) ter sprake gebracht worden.

De datum van onze projectweek viel wat vroeg. De maand februari of maart lijkt ons beter geschikt.

Het leerkrachtenteam
Walter Arend, Hilde Caes, Danielle Chaltin, Carine Henno, Christiane Kennes, Philippe Opsomer, Lutgart Vanden Abeele, directeur Hendrik Frederickx

Meegedeeld door Romain Degeest op 10 februari 2000                                                                                                             © kvr