international education 1997-1998

Europa wordt in ons dagelijks leven steeds belangrijker. Het samenleven en samen werken binnen Europa is niet meer weg te denken. Wij willen onze leerlingen hierop voorbereiden door hen de kans te bieden over de grenzen van ons klein Vlaanderen heen te kijken en contacten te leggen met jongeren uit andere gemeenschappen en andere Europese landen.

Onze school neemt deel aan een uitwisselingsproject met scholen uit Eupen, Wavre, Mönchengladbach (D), Göttingen (D), en Vught (NL). Voor de toekomst worden nu reeds contacten gelegd met scholen uit Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk.

Van januari tot maart organiseren de deelnemende scholen een uitwisselingsweek. Deze week gebeurt in de verschillende scholen telkens op een ander moment. Elke school stelt rond een project een eigen les-, werk-, en ontspanningsprogramma samen voor de uitwisselingsweek. Onze leerlingen kunnen voor dit programma inschrijven. Samen met leerlingen uit de andere scholen en de klassen daar doen zij mee aan het aangeboden programma. Zij gaan dus in kleine groepjes gedurende één week naar school in een andere stad. In de eigen school wordt er ondertussen gewoon verder les gegeven. Van de leerlingen die deelnemen wordt er geëist dat zij een schema opstellen en hun planning naleven om de gemiste lessen in te halen . Onze leerkrachten van hun kant engageren zich om de leerlingen te begeleiden bij het bijwerken van die leerstof die moeilijk zelfstandig kan gestudeerd worden. Voor het schooljaar 1998-1999 nemen 13 leerlingen aan de uitwisseling deel.

Buiten schooltijd verblijven de deelnemers in een gastgezin, eventueel in een jeugdherberg. Elke school bepaalt de kostprijs voor de deelname aan hun project.. Daarbij komen nog de verplaatsingsonkosten. In de week dat wij het programma in onze school organiseren nemen de ouders een leerling uit een andere school in hun gezin op. Indien dit problemen meebrengt, zoeken we natuurlijk een oplossing.

Wij verwachten veel van dit uitwisselingsproject ‘ Internationale Opvoeding’. Niet alleen bieden de deelnemende scholen een volwaardig lesprogramma aan, vooral willen wij de contacten tussen de leerlingen uit de verschillende gemeenschappen en landen bevorderen. Het meemaken van een andere ‘cultuur’ is ons doel. Dat daarbij ook een andere taal geleerd wordt, is een pluspunt. De vele sociale vaardigheden, die onze leerlingen zo al doende ontwikkelen, kunnen niet anders dan hen in hun verdere studie en leven ten goede komen.

het leerkrachtenteam

Lutgard Vanden Abeele, Christiane Kennes, Carine Henno, Hilde Caes, Walter Arend, Hans Meurrens, Philippe Opsomer, André Torbeyns, Leo Gysegom, Romain Degeest.

programma: het fin de siècle gevoel

Wij bieden de leerlingen een cultuurhistorisch project over het jaar 1900. Het fin de siècle gevoel met zijn verfijnde stijl en ook zijn decadente en pessimistische kijk op mens en wereld wordt op verschillende manieren belicht. Wij hopen de leerlingen nauwer te betrekken bij deze boeiende periode uit de geschiedenis, en hen meteen beter voor te bereiden op het jaar 2000 .

werkwijze

In allerlei ateliers maken we kennis met verschillende aspecten van het einde van de 19de eeuw. Met film, eventueel toneel, stads- en museumbezoek wordt ons inzicht uitgebreid en verfijnd.

Daarna gebeurt de verwerking in klas en groepsverband. Tenslotte presenteren de groepen de resultaten van hun groep op een creatieve manier aan de andere deelnemers.

eindproduct

Behalve de creatieve presentatie, maakt elke groep een kort verslag - samenvatting van de ateliers, waaraan de leden hebben deelgenomen.

beoordeling

Het deelnemen aan het project en het eindresultaat kan meetellen voor de vakken geschiedenis, Nederlands, esthetica, muziek, godsdienst, filosofie, sociale vorming, en voor de talen Frans en Duits.

werktalen 

Nederlands, Frans/Duits

Meer info: romain.degeest@rocketmail.com

Meegedeeld door Romain Degeest op 22 januari 1998                                                                                                                 © kvr