in memoriam andré hobin


Tienen, 1 december 1922
Mortsel, 27 november 1996

Oud-leraar aan het O.-L.-Vrouwecollege te Tienen
10 jaar aalmoezenier in de Residentie Mayerhof te Mortsel

Na zijn humaniorajaren aan het College in Tienen en zijn seminariestudies in Mechelen werd André Hobin priester gewijd op 20/04/-1952. Eerst was hij onderpastoor te Bierbeek en vanaf 22 december 1953 in O.-L.-Vrouw-ten-Poel. Al geruime tijd echter verhinderde zijn zwakke gezondheid hem zich voluit te geven en van mei 1954 tot augustus 1956 moest hij zich zelfs laten opnemen in het sanatorium te Mont-sur-Meuse.

Op 1 september 1956 begon hij dan zijn loopbaan aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Vele oud-leerlingen zullen zich hem wel herinneren als de wat stugge, maar toegewijde (klas)leraar met de vakken godsdienst, Frans, Latijn ... Toch kwam ook nu al te vaak ziekte hem plagen. Zijn collega's wisten het: als er slecht weer op til was, kon André het echt niet lang volhouden en moest hij soms weken de kamer houden. Meermaals dienden zij hem dan ook in de klas te vervangen.

Dat alles belette André niet zich zo veel mogelijk in te zetten als priester in de O.-L.-Vrouwekerk, waar men, zelfs tot na zijn pensionering als leraar op 31 augustus 1985, altijd op hem een beroep kon doen voor week- en weekendmissen. Eind oktober 1986 vertrok hij naar het Antwerpse, waar hij zich nog tot aan zijn dood volop ten dienste stelde als aalmoezenier in het rusthuis "Residentie Mayerhof" te Mortsel.

Zonder enige moeite zullen we zijn karaktersterkte en luisterbereidheid in ons geheugen bewaren !

Louis Mertens
 

© kvr