Leo Gooris vindt oude klasfoto's

29 oktober 2000

In een schoendoos vind ik oude fotootjes van vijftig jaar geleden. 
Mogelijk herkennen sommigen hier hun grootvader....

zesde latijnse 1941-1942

Het tweede oorlogsjaar. In het westen is alles rustig. De wisselende kansen in Noord-Afrika worden gevolgd in de sfeer van een world-cup. Ver van ons bed. Maar vergis u niet: deze kindergezichtjes hebben weet van angst, dood en vernieling. In deze tijd, waar overleven centraal staat, zal de school vrijwel hun hele leefwereld zijn.


Vanaf linksboven, naar best vermogen:

 • Craenincks 1, Germaux A., Robijns?, Denhaen G., Tuts, Buelens M.,Craeninckx 2, Deglinne, Bottu G., 
  Stulens
 • Germeaux V., Verheyden, Coenen C., Sprengers G., Blavier W., Begine, Dotremont J. Depré R. E.H.Leysen (boerke), klastitularis
 • Remacle, Smeets A., Andries, Vandegaer F., Struyven, Van Camp, Hendrickx, Cornu, Declerck, ? 
 • Kinnaer H., Rock H., Mathieu, Timmermans, Berode E., Ruell M., Roumieux, Gooris L., Steels G.

Van deze 38-koppige(!) klas tel ik er slechts twaalf, die zonder overzitten de eindmeet zullen halen. 

vijfde latijnse 1942-43


Vanaf linksboven, voor zover mij bekend:

 • Deglinne; Depré, em.prof.KUL; de Schrijnmaeker,burg.ir; Denhaen G.; Craenincx pr,ex-directeur st.Jozefs; Honinckx Jan +; Stulens; Craenincx;
 • Buelens; Dotremont J. +; Verheyden; Coenen, ere-ambassadeur; Begine; Germeau; Roumieux; Vandeplas +; Klastitularis E.H. Manderfeld (Krol);
 • Lhomme; ? ; Sprengers Guy, missionaris; Cornu; ? ; Remacle; Hendrickx ;
  Smeets Fred, dr. Sc.; Blavier Willy;
 • Timmermans; Ruelle M.; Berode M.; Kinaer H.; Timmermans; Rock H.,dr.med;
  Gooris L.,burg.ir.; Vandegaer Frans +'45.

derde latijnse 1944-45

Dezelfde jaargang, nu twee jaar later, met als klastitularis E.H. Van Doren (den deujn), streng en stuurs zoals het een prefect past. De foto werd genomen eind mei '45. Merk de ernstige, zelfs zorgelijke gelaatsuitdrukkingen. Het annum horribilis, mei '44-mei '45, waarin meer werd beleefd dan nu in een mensenleven, heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Enkelen, zoniet allen, werden hierdoor voor het leven getekend.

Twee dingen vallen op aan deze foto: 

1.De grote uitval t.o.v. voorgaande foto enerzijds, en anderzijds het aantal nieuwe gezichten, veelal zittenblijvers. Ik meen te kunnen besluiten dat de beoordelingscriteria destijds wel wat strenger waren dan nu.

2.Deze foto is een tijdsdocument: het laatste oorlogsjaar, na de bevrijding. De voedseltoestand was wel verbeterd, maar het materiële gebrek aan b.v. textiel, was op zijn hoogst, wat rampzalig was voor deze opgroeiende knapen.
Merk de te klein geworden jasjes, met de veel te korte mouwen, en trekkend op de knopen. Er is er een met een engels legerjasje aan: een luxe!
Merk de korte broeken, gemaakt uit de pijpen van vaders vooroorlogse afleggers, één voorwaar uit een oude zondagse streepjesbroek.
Zie de kousen, handgebreid met uitgetrokken wol, of, o luxe, met handgesponnen schapenwol. 
De open Schillerkragen waren geen mode: het te klein geworden hemd sloot niet meer.
Zoek ook even de piekfijn geklede Boerenzonen….

Technische details:

Het origineel is een piepkleine contactafdruk 6cm / 9 cm. Het werd ingescand met 400 dpi, in grijstint, en gesaved in jpeg 24 bits kleur. Het is verbazend hoeveel detail er in die oude dingen zit. Met MS photo-editor werd kontrast en helderheid bijgeregeld. Rood en een beetje groen werden opgetrokken, om de foto een warmere tint te geven. Uiteindelijk werd de foto opgekuist met MS-paint, dat voor die job geschapen lijkt (voor wat anders deugt het ding niet).

poësis 1945-1946

Van de 24 koppen zijn er 14 zonder kleerscheuren zover geraakt. De uitval t.o.v. het vorige jaar werd aangevuld door nieuwe gezichten. Eén ervan, gemerkt met een +, is Jef Peeters (s.t.), later, van1968 tot 1973 directeur van het college, daarna Vicaris voor het onderwijs.

Merk op de voorgrond de beruchte banken-voor-zes, een soort zwarte, gehavende middeleeuwse marteltuigen. Op de achterwand de kunstcollectie van E.H. De Reymaeker (karmelleke). Velen zijn hem tot op heden dankbaar voor zijn inleiding tot de kunstgeschiedenis, die tot vandaag een lacune blijft in het officiële curriculum.

Retorica-Prima 1946-1947

Voor de eerste maal sinds de oorlog werd de "roepingretraite" terug extra muros georganiseerd. Zij ging door in de abdij van Tongerlo. Hiervan herinner ik mij alleen het bezoek aan het atelier van kunstschilder Calist Fimmers, norbertijn, de kopie van "Het Laatste avondmaal" van Da Vinci, destijds achter in de kerk, en het toen revolutionaire orgel met elektrische tractuur.

Recreatie tussen de bezinningsstonden. Merk vooraan H. Kinaer, met een sigaretje, en achteraan schrijver dezes, zowaar met een pijp. Als voorbereiding op het Grote Leven werden de teugels stilaan gelost. In verband hiermee werd dat jaar zelfs een bezoek georganiseerd aan de brouwerij Lorriers in Hoegaarden ( Das, de originele). Om begrijpelijke redenen bestaan hiervan geen fotodocumenten….
Op de foto nog: Rechts : Buelens en achteraan: M. Ruell, beiden ook strijders van het eerste uur. Uiterst links: Cleynen, die priester werd.
Wanneer je deze jonge volwassenen vergelijkt met de voorgaande kinderfoto's, besef je pas goed de enorme impact van de leerstof, maar vooral van de persoonlijkheid van de leraars.

Meegedeeld door Leo Gooris, Burg. Ingenieur Architect (e-mail: leo-gooris @ freegates.be) op 20/10/2000               © kvr