european cultural diversity

European Cultural Diversity is een WfS Timeline Project dat de verschillende cultuurgemeenschappen van Europa expliciet wil tonen en bevestigen op het Net.

De eenmaking van Europa mag niet tot gevolg hebben dat de kleurrijke lappendeken van Europese culturen verwordt tot een grijze brij. Basken, Grieken, Bretoenen, Vlamingen, Hongaren, Denen, Schotten, Catalanen, ... allen dragen zij een unieke erfenis met zich mee: hun rijke verleden, een eigen taal, eigen wooncultuur, eigen dansen, enz. Op de pagina's van European Cultural Diversity komen zij tot hun recht en worden zichtbaar voor de wereld.

European Cultural Diversity is een internationaal educatief project. Scholen, klassen, leraren, leerlingen uit heel Europa dragen met hun authentieke HTML-pagina's bij opdat de diversiteit die Europa zo uitzonderlijk maakt, niet zou verloren gaan.

Dit project kreeg internationale erkenning en wordt gepatroneerd door Robert Cailliau, Vlaming en vader van het WWW. In 1997 werd het project uitgeroepen tot BESTE EUROPEES TIMELINE PROJECT.


Showcases in Dublin (WfS-Conference, 1996) en Brussel (EITC, 1997).

kvr