comenius wonen in europa

Mede op aandringen van de directie en om de afdeling Menswetenschappen duidelijker te profileren, besloten enkele leerkrachten om in het internationale Comeniusproject "Wonen in Europa" te stappen. We willen rond dit thema een methode uitwerken om de projectmatige aanpak in het onderwijs gestalte te geven. Tevens is het de bedoeling om ook de moderne communicatiemedia (zoals Internet) in het project te gebruiken.

De leerkrachten psychologie, sociologie, Nederlands, geschiedenis en media besloten het project uit te werken samen met de leerlingen van het eerste jaar van de derde graad Menswetenschappen. Het was ook onmiddellijk de bedoeling om het thema vanuit een "menswetenschappelijke" invalshoek te benaderen.

Die specifieke invalshoek werd ons geleverd door drie ingangen. Samen met de leerlingen bekeken we de film "Mon Oncle" van de Franse cineast Jacques Tati. Deze film is een humoristische schildering van het leven in twee verschillende woonbuurten. M. Hulot, die vaak op bezoek gaat bij de Arpels is de schakel tussen beide werelden. De koele, afgemeten , moderne wereld van de Arpels steekt schril af tegen de warme en gezellige volksbuurt waar M. Hulot woont. Talrijke moderne snufjes van de moderne woning van de Arpels vinden geen genade in de ogen van Tati.

In het kader van psychologie/sociologie nodigden we iemand van de Woonwinkel uit om de leerlingen een beeld te geven van de moeilijkheden die vele mensen ondervinden om een goede woning te vinden, mensen die vaak in krotwoningen terecht komen omdat ze, door allerlei omstandigheden, daartoe gedwongen zijn .

De lerares geschiedenis bracht met de leerlingen een bezoek aan het Tiense stadsarchief. Hoe heeft de Tiense suikerraffinaderij, als exponent van de industrële revolutie, haar stempel gedrukt op de huisvesting van de arbeiders in specifieke woonbuurten.

Meteen was de toon gezet voor de indeling van de klas in een viertal werkgroepen. Deze groepen zijn in feite evenveel redactieteams die, vanuit hun invalshoek, een aanvalsplan op de woonomgeving gaan uitwerken. Het opstellen van een krant, een "Woonkrant ", is het concrete doel van ons project.

Tijdens de voorbereidingsfase leren de leerlingen hun onderzoeksonderwerp beter kennen en stellen ze, samen met de betrokken leerkrachten, een plan op om langs enquëtes, interviews of archiefonderzoek hun reportagedag concreet gestalte te geven. Tijdens die reportagedag, die een ganse schooldag in beslag zal nemen, gaan de leerlingen op pad om hun reportages te maken, net zoals de journalisten van een weekblad of een krant. Een andere schooldag zal helemaal besteed worden aan het verwerken van het verzamelde materiaal in krantenartikels. Illustratiemateriaal, zoals zelfgemaakte foto's en cartoons, moeten ook hun plaats krijgen in onze krant. Het is onze bedoeling om gedurende die dag een klimaat te scheppen dat heerst op een krantenredactie. De verschillende werkgroepen moeten tegen een deadline kunnen werken en toch een goed product afleveren.

We kunnen de invalshoeken van reportageteams als volgt tekenen:

psychologie / sociologie

 • invloed van de woonomgeving op de uitbouw van de persoonlijkheid: 
  voorbeelden om het woonklimaat te verbeteren (Het Lampeke in Leuven )
 • onderzoek in Tienen naar de armoede en andere probleemsituaties (sociale dienst van het O.C.M.W. ): 
  buurthuiswerking; de woonwinkel; sociale woonwijken; bouwmaatschappijen .

geschiedenis

 • archiefonderzoek naar de rol die de suikerraffinaderij speelde in op de bouw van woningen
 • arbeidersbuurten ( sociale situatie van de arbeiders toen )
 • weerslag op het huidige stadsbeeld
 • wonen in oude fabrieken

media

 • inhoud en de vormgeving van "Mon Oncle" van Jacques Tati
 • informatiesnelweg in de woning (enquête bij ouders, leerkrachten, leerlingen)
 • fax, homebanking, Internet.
 • Interview met een TV-loos gezin
 • vormgeving van de woonkrant

nederlands

 • hoe een goed artikel schrijven?
 • verbeteren van de teksten
 • de woning in de Nederlandse literatuur ( Louis Paul Boon / geschiedenis )
 • poëzie verzamelen rond wonen, thuis ...

Herman Van Wolputte 1998                                                                                                                                                                      © kvr