traditie

Op woensdag 27 januari 1954 werd in het college voor het eerst een Chrysostomosfeest voor de laatstejaars ingericht. Het was een exportprodukt van het St.-Pieterscollege van Leuven. Miel Herroelen introduceerde het gebruik vanuit zijn vroegere school. Men vierde het telkenjare in 't vroede en in 't sotte. In 't vroede stond naar het voorbeeld van St.-Joannes Chrysostomos de redekunst centraal: de retoricaleraar op de kansel tijdens de mis en een spreker tijdens de academische zitting.

Sprekers en hun onderwerpen op de academische zittingen: J. Henckens over het Leuvense studentenleven (1954), R. Vanderweyden, propagandist van het ACW (1955), Defrijn over sparen, Goffin over de politieke plichten van de jeugd (1956), G. Souverijns over F. Timmermans (1957), advocaat Willemaers over Rusland (1958, 1959, 1960), G. Geens over het Hagelandse testgebied (1961).

Het plezante onderdeel omvatte een bont allegaartje: een feestmaal, salamanderen, liedjes, voordracht, een quiz, voetbal, ... 

2005

kvr