voettocht derdes naar Goetsenhoven

De leerlingen van de derdes gingen op voettocht naar Goetsenhoven. Ze
hadden er een viering in het teken van Franciscus en Maria. Ze zamelden
gemiddeld 16 euro in ten voordele van de derde wereld.
Op bedevaart gaan, iets doen voor een ander, het zijn geen intellectuele wegen van geloof. Maar echt gelovig zijn heeft ook niks te maken met kennis, het gaat om inzicht. Niet het inzicht dat je krijgt door veel te studeren, maar het inzicht dat langzaam groeit vanuit een diepe ervaring, die veel verder ligt dan het rationele denken. De ervaring van een intense liefde, die hoe dan ook, tot je komt uit de schepping en zich meer kenbaar maakt naarmate je jezelf loslaat.(Naar P. Bosmans uit 'God, niet te geloven.')

Zomaar

Ik kan me dagenlang verstrooien
met m'n blocknote en m'n pen
met gemijmer over leven,
over wie en wat ik ben,
maar mijn povere gedachten
stijgen op als een ballon,
als ik zomaar zit te zitten
in het gras en in de zon.
Ik kan dagen, soms zelfs nachten
denken over 's levens lot,
over hopen en vertrouwen,
over liefde, over God,
maar het gekke is, ik voel
me altijd dichter bij de bron,
als ik zomaar zit te zitten
in het gras en in de zon.

Toon Hermans

Meegedeeld door G. Vandewalle (24 mei 2007)                                                                                                                               kvr