mei en Maria en bedevaart

Een aloude tradidie in ere gehouden door de lln. van het derde jaar van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut.

Early in the misty, misty morning gingen we op stap, eerst langs de huizen van de  ontwakende lome stad,

dan langs de velden en de weiden met hun koeien en paarden,

tot uiteindelijk de toren van het kerkje van Goetsenhoven langzaam uit de mist opdook.

Het heeft iets van San Damiano, dit mooie kleine kerkje.

Samen hielden we een korte viering in het teken van Maria en Franciscus van Assisi.

Naar het voorbeeld van deze hadden we vooraf geld ingezamend voor de armsten uit de wereld.

Ons streefdoel was 10 euro per persoon samen te bedelen.

We kwamen uiteindelijk uit op 17 euro per persoon.

Franciscus keek toe en zag dat goed was.

Meegedeeld door G. Vandewalle (10 mei 2006)                                                                                                                               kvr