sprookjes voor de vierdes (22 november 2005)

Op dinsdag 22 november 2005 luisterden de 4 de jaren ASO tijdens het lesuur Frans naar sprookjes verteld door Véronique de Miomandre. Op een sobere maar suggestieve manier wist deze rasvertelster onze leerlingen te boeien. Op de foto's ziet u de volgende klassen : 4 Economie A , 4 Latijn B samen met 4 Wetenschappen, 4 Humane Wetenschappen en tenslotte 4 Latijn A, 4 Grieks-Latijn, 4 economie B." Dit gebeurde op uitnodiging van de bibliotheek van Tienen die op die manier jongeren in contact wil brengen met schrijvers of met anderstaligen .

Meegedeeld door Marnick Bardyn (5 feb. 2006)                                                                                                                              © kvr