viering 5 jaar Prins Filipfonds (15 december 2003)

Op maandag 15 december 2003 vond in het Koninklijk Paleis te Laken de viering plaats van 5 jaar Prins Filipfonds. Uiteraard was de Prins zelf aanwezig maar ook een aantal leerlingen van het 6e jaar (die het jaar voordien hadden deelgenomen aan IE) en ook enkele leerkrachten van het OLV-Instituut hadden de eer om deze plechtigheid bij te wonen!
Inderdaad, het Prins Filipfonds had ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan een aantal scholen uitgenodigd die in het verleden gebruik hadden kunnen maken van (financiële) steun. In het geval van het OLV-Instituut ging het om ondersteuning van het uitwisselingsproject “International Education” waarbij leerlingen van het vijfde jaar de kans krijgen om leeftijdsgenoten uit andere Europese landen te ontmoeten.
Officiële plechtigheid
De viering zelf bestond uit twee delen. Het eerste deel was een officiële plechtigheid : eerst interviewden een Nederlandstalige en een Franstalige journalist een aantal leerlingen die deelgenomen hadden aan verscheidene projecten. Voor het OLV-Instituut mocht Dieter Schollaert de eer van de school hooghouden. En hij deed het met brio!

Het voornaamste aspect dat in de interviews aan bod kwam, was het contact tussen de drie Belgische taalgemeenschappen; logisch aangezien één van de voornaamste doelstellingen van het Prins Filipfonds precies de bevordering is van dat contact. De links met het project “International Education” waarbij een Nederlandstalige (OLV-Instituut in Tienen), een Franstalige (Institut Saint-Jean-Baptiste in Wavre) en een Duitstalige school school (Königlisches Athenäum in Eupen) uit België betrokken zijn, is dan ook snel gelegd.

Nadien sprak Baron Buysse, voorzitter van het Prins Filipfonds, het aanwezige publiek toe in de befaamde door Jan Fabre met kevers versierde zaal van het Koninklijk Paleis. Uiteindelijk nam ook de Prins zelf natuurlijk het woord. Hij bedankte o.a. iedereen voor zijn aanwezigheid. Hij was er zich duidelijk bewust van dat hij een jong (en dorstig) publiek voor zich had en stond er daarom op dat de viering niet te stijf zou verlopen en met de gevleugelde woorden “Let the beast go!” luidde hij het tweede deel in van de viering.

Receptie


Het tweede deel was dus een informele receptie waar iedereen de kans kreeg om kennis te maken met Prins Filip. De leerlingen van ’t College hadden gezorgd voor een mand met Tiense streekproducten. Prins Filip had ineens de handen vol!

Philippe Opsomer
Verantwoordelijke project IE Tienen

© kvr