Allerlei

Levende muis Jacht op levende muis: 26 april 2019

 • 20 tot 25 februari 2018: vrouwtje L165057 blijft weg in volle paringsperiode (ergens opgesloten?)
 • begin maart 2018 = switch: niet langer mannetje maar vrouwtje blijft ’s nachts in nestbak
 • 1 maart 2019: vrouwtje blijft binnen en laat zich voeden… net als op 8 juli (= aankondiging van leg)
 • Tijd tussen leg verschillende eieren: 54 u, 51 u en 56 u
 • Tijdens het broedproces en ook als er al jongen zijn uitgekomen, gaat het vrouwtje ’s nachts een paar rondvluchten maken van een drietal minuten. De vluchten nemen gestaag toe en worden langer: op 26 april b.v. 4 nachtelijke vluchten van resp. 5, 13, 22 en 6 minuten
 • 26 april 2019: mannetje levert levende muis af (1:26). Het vrouwtje maakt er jacht op maar vangt ze pas om 6:54, in het schemerlicht.
 • Drama september 2019: vanaf 19 sept. brengt slechts 1 uil nog prooien aan, niet genoeg voor 3 jongen.
  21 sept. 2019: 6u30 jong sterft; 7u56 jong wordt versleept door hongerige anderen en beetje bij beetje verscheurd en opgepeuzeld.

  Kadaver jong Skelet van omgekomen jong (kannibalisme hield de overgebleven twee in leven)

 • 22 sept. 2019: eerst geen eten… 1u00 uiltjes klefferen naar andere kamer; 6u52 grote uil verschijnt… zonder eten en gaat eenzaam zitten in nestkamer.
 • 22 sept. 2019 om 23u17: het vrouwtje verschijnt met een prooi en van dan af verloopt alles weer normaal
 • 18 oktober 2019: de 2 jongen zijn uitgevlogen; om 1u42 komt ouder met prooi maar draait terug wegens geen jong in nestkast
 • Tot 27 november 2019: het “oude” koppel is present (rechtsgeringden L153362 x vrouw L165057). Op 26 november paren ze zelfs.
 • Vanaf begin december 2019 is alleen de “oude” man nog te zien: hij komt overdag slapen en gebruikt kamer 1  en 2
 • Op 21 december 2019 krijgt het mannetje bezoek van een vreemd vrouwtje met ringnummer L172732
 • Vanaf 26 december 2019 vormt hij koppel met een nieuw, linksgeringd vrouwtje (L161636 met rechtopstaande cijfers). Er zijn paringsgevechten evoluerend naar kusjes geven via neen-schuddend vrouwtje

Horror

 • 2 februari 2020: Stany Cerulis meldt dat onder de nestkast Schoolstraat 74 (bij Nico) een dode Kerkuil werd gevonden met ringnummer L172732. Dit was enige tijd de partner van ons mannetje L153362. Geval van vergiftiging?
 • 12 februari 2020: Tuur Cuypers (derde leerjaar) vindt dode kerkuil op school. Het is ons nieuwe vrouwtje L161636. Een delegatie van de school komt de dode vogel brengen.

  Linde Tuur en Lien
 • Met een vergunning van het Agentschap voor Natuur en Bos (referentienummer ANB/BL-FF/V20-001775) mocht taxidermist Philippe Gerard uit Sint-Truiden de dode uil opzetten en mag 'het specimen Tyto alba' op ons adres voor onbepaalde duur worden bewaard.
  opgezette uil
 • 2020 en 2021 zijn horrorjaren! Na het verlies van zijn partner begin februari 2020 slaagt het mannetje erin om meteen een ander vrouwtje te lokken. Op 15 februari al doet een ongeringd vrouwtje haar intrede. Het is een zotte vlaai met heel veel paargedrag en legbereid. Op 28 maart al begint ze aan een legsel van 6 eieren waarvan ze er 5 met succes uitbroedt. Eerst gaat alles goed maar in mei sterft een groot jong dat door de moeder in stukken wordt gescheurd en aan de andere jongen gevoerd. Eind mei sterft een ander jong en begin juni nog eentje, die beiden door broers en zussen worden opgegeten. Slechts 2 jongen vliegen uit in 2020. Het hadden er veel meer kunnen zijn.
 • Van oktober 2020 tot maart 2021 wordt er dagelijks gepaard dat het een lieve lust is. Daar komen weer eieren van - 5- en jongen - ook 5! Maar weer sterven er drie jongen en van de twee die geringd worden en uitvliegen, blijft er maar één in leven. Het andere ligt na een stortbui dood in de dakgoot (27 juni 2021). Maar het ergst van al: het zo vruchtbare vrouwtje krijgt diarree - van een vergiftiging waarschijnlijk - en laat zich vanaf 10 augustus niet meer zien.
  Van de 11 eieren die dit wondervrouwtje legde, broedde ze er 10 succesvol uit... maar uiteindelijk bleven slechts 3 jongen langer dan een maand leven en stierf ook zijzelf veel te vroeg.
 • Vader uil is gelukkig een echte Don Juan... Tien dagen na het wegvallen van zijn gemalin, op 20 augustus 2021, heeft hij een nieuwe freule gelokt, rechts geringd: L179117. Op 24 augustus zijn we al getuige van een eerste paring.