Terras

Jongen vliegen uit

Begin juli zien de jonge uilen er bijna volwassen uit. Het verschil tussen het grootste (oudste) jong en het kleinste is bijna niet meer te zien. De uiltjes maken veel toilet en geven elkaar ook kopjes. Op 6/7 verhuizen ze naar kamer 1 waar ze korter bij het invlieggat zitten en waar ze de ouders opdringerig opwachten bij elke voedingsbeurt.

Op 7/7 komt Stany de jongen ringen. Hij kiest voor de linkerpoot deze keer om makkelijk een onderscheid te kunnen maken met de rechts geringde ouders.

Op 9/7 kruipt voor het eerst een jong naar het invlieggat. Op 12/7 verdringen de drie jongen zich aan het invlieggat waar de ouders hen ook komen voeden, een prachtig gezicht van in de tuin!

Op 18/7 maakt een jong zijn eerste vlucht. Kamer 2 wordt niet meer gebruikt. Op 22/7 vliegen de jongen allemaal uit en overdag blijft de nestkast leeg. Vanaf 30/7 wordt de nestkast ook ’s nachts niet meer bezocht.

De jonge uilen beoefenen ’s nachts de edele vliegkunst rond het huis. Ze spelen krijsend met elkaar en roepen zo om eten. We zien ze ’s nachts in de beukenboom vliegen en op het dak.

Begin augustus wordt het stil. De uilen zijn vertrokken, hopelijk op weg naar een lang en vruchtbaar leven.

Uitvlucht