Succes

Blijkbaar waren de Kauwen in onze straat toch even ontmoedigd na de verwijdering van hun nestmateriaal. Ze begonnen niet meteen weer takken aan te dragen. En dan gebeurde het wonder! Net in de periode dat de teleurgestelde Kauwen een pauze namen, registreerde de opgestelde IR-cameraval tijdens een nacht met volle maan twee wit oplichtende ogen in ons uilengat! Op 13 mei 2017 was het dat de eerste uil zich aan onze nestkast liet fotograferen! Jubel! Jubel!

Cameraval

Eerst bestond er nog twijfel – was het een Kerkuil of een Steenuil misschien? – maar weldra kwam er zekerheid: de uilenkast had een bewoner, een echte knapperd van een Kerkuil! Of het een mannetje of een vrouwtje was, kwamen we niet te weten, maar vast staat dat ze even later met z’n tweeën waren! Een koppel, dus! En daar konden jongskes van komen!

Om toch maar vooral het uilenpaar niet te storen, bleven we weg van de zolder en van de nestkast. Nachtelijke observaties in de tuin brachten een tamelijk regelmatig levenspatroon van de Kerkuilen aan het licht. Zij verlieten het nest om te gaan jagen een uur na zonsondergang en zij kwamen terug binnen rond 5 uur ’s morgens. We hadden er het raden naar wat er zich afspeelde in de nestkast maar de hoop groeide dat het vrouwtje aan de leg was. We wisten dat jonge uilen, niet zo lang nadat ze uit het ei zijn gekomen, ’s nachts om eten bedelen via zucht- en blaasgeluiden. Idee! We plaatsten een babyfoon aan de nestkast en met resultaat! Op 12 juni 2017 hoorden we via de babyfoon voor het eerst diepe zuchten vanuit de nestkast. Er waren jongen! Wat een blijdschap!

Controle drong zich op. Er lagen vier jongen in de nestkast waarvan er drie zouden opgroeien en uitvliegen. Voor de opvolging en het ringen van de jongen konden we rekenen op Stany Cerulis, provinciaal verantwoordelijke van de Kerkuilwerkgroep. We leerden Stany kennen als een innemend man die zeer goed met kinderen opschiet en die een vogelkenner is met het hart op de rechte plaats. Stany doet al het ringwerk in de streek ‘belangeloos en voor niets’. Op 21 juli 2017 kwam hij onze eerste uilenjongen ringen in het bijzijn van onze kinderen, kleinkinderen en sympathisanten. Het was een prachtige, zonnige dag en met de jonge uilen en Stany erbij werd het een echte feestdag met allerlei lekkers op tafel.

Stanyringt