Pulli 3<

Pulli

De Kerkuilen zijn voorbeeldige ouders. Het vrouwtje broedt dag na dag gewetensvol terwijl het mannetje haar van muizen blijft voorzien. Op 16/5 merken we een oneffenheid in ei 1, op 17/5 komt er een gaatje in de schaal en op 18/5 om 10u45 bevrijdt het eerste jong zich uit het ei. Op 20/5 om 5u58 verschijnt het tweede jong, op 21/5 om 18u40 het derde. Op 21/5 verschijnt een barst in ei 4 maar het vrouwtje verwaarloost het ei: ze heeft vooral aandacht voor de 3 jongen en vergeet verder te broeden. Het vierde ei zal niet meer uitkomen. Het blijft dagen liggen tussen de braakballen in kamer 2 en werd vast op een bepaald moment door de moeder opgegeten. 

De ouders zorgen uitstekend voor de drie jongen. De moeder scheurt de aangebrachte muizen en ratten aan stukken en voedert ze aan de jongen die om beurt van tussen haar poten komen bedelen. Komisch tafereel: op 29/5 tracht vader uil zelf de uilskuikens te voederen. Onhandig reikt hij een volledige muis aan en het oudste jong slaagt erin om de muis aan te nemen maar ze doorslikken lukt natuurlijk niet. Moeder uil komt te hulp. Zij scheurt de muis in stukjes en voedert ze zo aan de hongerige jongen.  

Op 30/5 opent jong 1 de ogen en kan een dag later al goed rondkijken. Op 2/6, de dag dat jong 2 de ogen opent, slikt jong 1 voor het eerst een complete muis naar binnen. Tot onze verbazing slaagt jong 3 daar ’s nachts om 3u55 eveneens in. Alles gaat snel nu… Op 13/6 kunnen de jongen zelf een rat aan stukken scheuren en opeten. De ouders brengen nu gemiddeld 9 prooien aan per nacht, op 16/6 wel 12!

>Azend