Notities

Wat we zien van de uilen wordt allemaal genoteerd in een spreadsheet.  Het eerste jaar (2017) bleven de notities eerder summier.

4kuikens

Op 12 juni 2017 waren er vier jongen, waarvan het jongste pas uit het ei. Dit jong zou het niet halen en werd waarschijnlijk aan de andere gevoerd.

We wilden de uilen vooral gerust laten en zagen van op afstand hoe de vader in juni ‘s nachts prooien aanbracht, hoe begin juli de ingekleurde pulli kwamen piepen aan het invlieggat. Op 16 juli kwam er eentje klapwieken om zijn vliegkunsten te testen. ’s Nachts hoorde men buiten steeds het luide zuchten van de bedelende jongen.

Op 21 juli kwam Stany de drie overgebleven jongen ringen en op 6 augustus zagen we ze voor het eerst uitvliegen. Ze maakten buiten veel kabaal, zelfs in die mate dat buren kwamen vragen “wat dat gekrijs ’s nachts betekende”. Sinds de buren weten dat het nachtlawaai afkomstig is van de uilen, zijn het ook supporters van onze gevleugelde huisgenoten geworden.

Op dak