Ei 1<

Legsel 2

Vanaf 8 maart brengt het mannetje elke nacht muizen aan, dikwijls wel 5 exemplaren. Het vrouwtje krijgt ze niet allemaal verorberd. Zo liggen er op 15/3 vier muizen in kamer 2. Het voorraadje komt goed van pas want op 16/3 valt er sneeuw die blijft liggen, wat de muizenjacht voor het mannetje bemoeilijkt. Is dat de reden waarom hij die nacht met een vogel als prooi komt aandragen? Slechts twee keer tijdens de hele winter werd een vogel als prooi aangebracht: een kippenkuiken  op 16/3 en een pimpelmees  op 29/5.

Er wordt ondertussen dag en nacht gepaard dat het een lieve lust is: op 16/3 b.v. om 1u32, 7u22, 10u53, 19u25, 19u47 en 21u02. Het mannetje sleurt nog steeds muizen aan, wat niet belet dat het vrouwtje ook nog zelf op jacht gaat. Op 1/4 krijgt ze weer een onthoofde rat cadeau die ze pas ’s anderendaags opeet. Het mannetje legt opnieuw een voorraad muizen klaar.

Op 14/4 vertoont het vrouwtje heel apart gedrag: ze trekt twee veren uit. Wijst dit op haar nest-instinct? Het zou kunnen want twee dagen later om middernacht legt ze een eerste ei. De volgende dagen bespringt het mannetje haar voortdurend en zijn er wel 9 paringen per etmaal: op 18/4 om 0u51, 1u11, 2:23, 3u05, 9:14, 12u54; 15u30, 18u30; 21u19. Diezelfde dag legt het vrouwtje om 9u11 een tweede ei. Op de videobeelden is te zien hoe het vrouwtje om 9u08 begint te persen terwijl het mannetje aandachtig blijft toekijken tot het ei gelegd is. Het zijn wonderlijke, ontroerende beelden… Op 20/4 wordt het derde ei gelegd, op 23/4 het vierde.

>4 eieren