> Gert

November 2016

“Afgunst” is niet het goede woord – “ontzag” of “bewondering” beschrijven beter het opwellende gevoel  als we op wandeling of met de fiets in Bunsbeek passeerden langs de hoeve van André Vanherwegen of Ludo Mathues of langs Peter Collaerts of Robert Cuypers of Jan Dermauw. Het zijn allemaal dorpsgenoten die de grote eer te beurt viel om kerkuilen onder hun dak te mogen huisvesten. Bij André Vanherwegen verblijven deze mysterieuze witte nachtgeesten al meer dan 20 jaar! Mettertijd werd de vraag prangender: zou ook onze kleine zolder niet geschikt zijn voor kerkuilen? Misschien zouden ze daar ook wel willen nesten? Maar dan moest een toegang gemaakt worden - dus  een gat in de gevel gekapt - en dat zag moeder de vrouw absoluut niet zitten…

Tot Eddy Sente op de proppen kwam! Deze alom gewaardeerde natuurkenner en actieveling binnen de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen en in de Vogelwerkgroep Oost-Brabant, fabriceert nestkasten voor Kerkuil, Steenuil, Torenvalk, Gekraagde Roodstaart, Boomkruiper, Zwaluw, Huismus, enz. en hij gaat die nestkasten plaatsen ook. Gevraagd naar zijn mening keurde hij onze zolder en het potentiële jachtterritorium rond de woning meteen goed: “ideaal voor Kerkuil!” was zijn besluit. De gevel waar het invlieggat kon gemaakt worden, is op het oosten gericht en er is een vrije aanvliegroute. De grote beuk en het bosje vlakbij vond Eddy ook een pluspunt maar vooral toch de jachtomgeving. Van aan onze woning tot het centrum van Hoeleden, vier kilometer verder, is het natuurlijke Hagelandse landschap goed bewaard gebleven: weiden, velden en boomgaarden wisselen elkaar af, her en der afgezoomd met hagen en houtwallen. Eddy hoorde ons graag vertellen dat onze groentetuin en boomgaard al veertig jaar geteisterd worden door woelratten en woelmuizen en dat zelfs de bijgeroepen professionele rattenbestrijders daar nooit iets konden aan doen. “Als hier uilen komen wonen, is jullie probleem opgelost!” verzekerde Eddy…

Dat klonk goed, ook bij moeder de vrouw, die haar oppositie tegen het uilengat wilde staken “op voorwaarde dat de gevel er netjes blijft uitzien.” Daar kon voor gezorgd worden! Gert Jacobs, een bevriend aannemer en natuurkenner - want weidelijk jager in zijn vrije tijd - zag meteen iets in deze opdracht. Op 7 november 2016 kwam Gert een stelling plaatsen, zaagde en kapte een uilengat van gepaste diameter en omlijstte het in de stijl van de woning. Klus perfect geklaard! Moeder de vrouw tevreden!

Uilengat