.

De leraar licht de klasactiviteiten toe en de procedure om de groepsactiviteiten te evalueren.