Tekst doen verdwijnen en weer doen verschijnen

 

Voorbeeld

Klik hier…

…en ik verdwijn! Ik blijf staan.


<div style="cursor:hand" onclick="toggle(document.all.HideShow);">Klik hier… </div>
<span style=""color:teal"" id=""HideShow">… en ik verdwijn! </span>
Ik blijf staan.

<script>
function toggle(e) { if (e.style.display == "none") { e.style.display = ""; } else { e.style.display = "none"; } }
</script >

Wat hier gedemonstreerd wordt is dat door display:none aan een element te verbinden, dit element verdwijnt en de browser de vrijgekomen plaats automatisch opvult. Dit mechanisme kan nuttig zijn in pagina's die op verzoek bijkomende informatie tonen, zonder dat men een nieuwe pagina bij de server moet opvragen.