Teksteigenschappen

Eigenschap Waarde Voorbeeld Geldt voor... Erfelijk?
letter-spacing normal | length { letter-spacing:2pt; } alle elementen ja
text-decoration none | underline | overline | line-through { text-decoration:underline; } alle elementen neen
vertical-align sub | super | { vertical-align:sub; } inline elementen neen
text-transform capitalize | uppercase | lowercase |none { text-transform:lowercase; } alle elementen ja
text-align left | right | center | justify { text-align:center; } elementen op blokniveau ja
text-indent length | percentage { text-indent:20px; } elementen op blokniveau ja
line-height normal | number | length | percentage { line-height:5pt; } alle elementen ja