Positionering

Eigenschap Waarde Voorbeeld Geldt voor... Erfelijk?
clip shape | auto { clip:rect(0px 200px 200px 0px); } alle elementen neen
height length | auto { height:200px; } DIV, SPAN en vervangen elementen neen
left length | percentage | auto { left:0px; } absoluut en relatief gepositioneerde elementen neen
overflow visible | hidden | scroll | auto { overflow:scroll; } alle elementen neen
position absolute| relative | static { position:absolute; } alle elementen neen
top length | percentage | auto { top:0px; } absoluut en relatief gepositioneerde elementen neen
visibility visible | hidden | inherit { visibility:visible; } alle elementen neen
width length | percentage | auto { width:80%; } DIV, SPAN en vervangen elementen neen
z-index auto | integer { z-index:-1; } absoluut en relatief gepositioneerde elementen neen