Kleur en achtergrond

Eigenschap Waarde Voorbeeld Geldt voor... Erfelijk?
color color { color:salmon; } alle elementen ja
background-color color | transparent { background-color:crimson; } alle elementen neen
background-image url | none { background-image:url(bgWood.jpg); } alle elementen neen
background-repeat repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat { background-repeat:no-repeat; } alle elementen neen
background-attachment scroll | fixed { background-attachment:fixed; } alle elementen neen
background-position [ position | length ] | {1,2} | [ top | center | bottom ] || [ left | center | right ] { background-position: top center;} blokniveau en vervangen elementen neen
background transparent | color || url || repeat || scroll || position { background: silver url(bgRock.jpg) repeat-y } alle elementen neen