Indeling

Eigenschap Waarde Voorbeeld Waarde Erfelijk?
display none | block | inline | list-item { display:none; } TABLE, INPUT, TEXTAREA, INPUT type=button, DIV, SPAN, IFRAME, IMG, BODY, MARQUEE, SELECT neen
list-style-type disk | circle | square | decimal | lower-roman | upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | none { list-style-type:upper-alpha; } lijstelementen ja
list-style-image url | none { list-style-image:url(icFile.gif); } lijstelementen ja
list-style-position inside | outside { list-style-position:inside; } lijstelementen ja
list-style keyword || position || url { list-style: square outside url(icFolder.gif); } lijstelementen ja