Tekstvak


 

 

 

 

Dankzij de nieuwe CSS-eigenschappen voor positionering kunnen we -- ook zonder het maken van een tabel -- twee tekstvakken naast elkaar op één webpagina brengen. Het rechtse tekstvak werd gemaakt met het HTML-element TEXTAREA. Het linkse werd gemaakt met losse CSS-positioneringselementen (waaronder "overflow:scroll"). Proberen maar!

CSS (Cascading Style Sheets) is een internationaal aanvaarde standaard om de beperkte mogelijkheden van HTML (Hypertext Markup Language) uit te breiden. In 1996 gaf W3C (het World Wide Web Consortium) zijn fiat voor CSS-1, een jaar later voor CSS-2. Dankzij CSS kunnen meer dan 70 bijkomende stijlkenmerken in HTML-codes (tags) worden opgenomen.

Klik hier voor hulp!