Teksteigenschappen

 

hulp2.gif (3525 bytes)

Hoe zou je met het afgebeelde stijlblok de tekst "Inleiding.doc" bewerken tot hij er als volgt uitziet?

CSS (Cascading Style Sheets) is een internationaal aanvaarde standaard om de beperkte mogelijkheden van HTML (Hypertext Markup Language) uit te breiden. In 1996 gaf W3C (het World Wide Web Consortium) zijn fiat voor CSS-1, een jaar later voor CSS-2.

Dankzij CSS kunnen meer dan 70 bijkomende stijlkenmerken in HTML-codes (tags) worden opgenomen. Webmasters maken er dankbaar gebruik van om kleuren te manipuleren, tekstformaten, borders, cursors, lijnen, enz. HTML geeft de ontwerper van webpagina's weinig controle over layout. Auteurs moeten hun toevlucht nemen tot allerhande kunstgrepen om mooie pagina's te maken: tekst naar een afbeelding converteren, ingewikkelde tabellen en afbeeldingen invoegen om een egale achtergrond te behouden, en dgl. CSS doorbreekt deze barričres met een reeks nieuwe eigenschappen voor tekstformaat en layout. De pagina-opmaak zonder grafische elementen verhoogt de snelheid bij het opladen door een bladerprogramma aanzienlijk.

Vervelend is wel dat webpagina's met CSS-stijlen niet door alle bladerprogramma's op dezelfde manier worden weergegeven. Internet Explorer gedraagt zich anders dan Netscape Navigator, recente versies anders dan oudere versies. Uittesten, dus!